دکتر هیمن شهابی

دکتر هیمن شهابی دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

دکتر هیمن شهابی

Dr. Himan Shahabi

دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل AHP و عملگرهای منطق فازی در حوضه ی آبریز پشت تنگ سرپل ذهاب (استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 37
2 برآورد میزان فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه آبخیز کنگیر در استان ایلام با استفاده از مدل E.P.M (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 16
3 بررسی روند تغییرات سطح پوشش برف در حوضه سفیدرود با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 11، شماره: 2
4 پهنه بندی حساسیت وقوع سیل در مناطق شمالی ایران با استفاده از الگوریتم های پیشرفته داده کاوی (منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخیز هراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 41
5 پهنه بندی خطر سیلاب در شهر ایلام با استفاده از مدل تابع شواهد قطعی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 2
6 پهنه بندی خطر سیلاب ‏در شهر سنندج با استفاده از مدل‌های ترکیبی شاخص آماری و تابع شواهد قطعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 9، شماره: 36
7 پهنه‌بندی حساسیت خطر سیل در حوضه آبخیز رودخانه کشکان با استفاده از دو مدل WOE و EBF (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
8 پیش بینی مکانی زمین لغزش های سطحی با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم متناوب (مطالعه موردی: مسیر ارتباطی یوزیدر- دگاگا در استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 11، شماره: 34
9 تبیین اثرات ژئوتوریسم بر توسعه کارآفرینی در روستا شهر قوری قلعه با رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 1
10 سنجش احساس امنیت اجتماعی و شناسایی پیشران های کلیدی موثر بر آن در فضاهای شهری (مطالعه موردی: روانسر؛ استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 2
11 شناسایی سکونتگاه های روستایی در معرض خطر وقوع زمین لغزش در زیست بوم های عشایری (مطالعه موردی: شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 3، شماره: 1
12 کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی، نسبت فراوانی و تابع شواهد قطعی در تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز: الگویی برای مطالعات مخاطرات سیلاب شهری (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 12، شماره: 45
13 مقایسه و ارزیابی روشهای رتبه ای و AHP درمکان یابی پارکینگ ها (مطالعه موردی: ناحیه ۴ منطقه ۱۵ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 11، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی روشهای بولین، تحلیل سلسله مراتبی و ترکیب خطی وزنی در مکان یابی محل دفن مواد زاید شهر سقز با تاکیدبر عوامل ژئومورفیک (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
2 ارزیابی نقش عناصر اقلیمی بر معماری و شهرسازی مناطق گرم و خشک (نمونه موردی: یزد) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
3 Disaster Management Related With Drought Mitigation in Saqqez Watershed by Using GIS and Remote sensing (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
4 Flood prone areas detection in Haraz watershed using multi-temporal SENTINEL-1 data (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
5 Individual and Hybrid Artificial Intelligence Approaches for Spatial Prediction of Flood at Haraz Watershed (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
6 بررسی آلودگی میکروبی آب شرب شهر سردشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
7 بررسی آلودگی ناشی از تغییرات فیزیکوشیمیایی رودخانه سقز (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
8 بررسی پیامدهای زیست محیطی گسترش و توسعه بی رویه مناطق شهری با استفاده از فناوری سنجش از دور مطالعه موردی: شهرستان بوکان (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
9 بررسی فاکتورهای مؤثر در مکانیابی ایستگاه های امداد و نجات جاده سقز سنندج با استفاده از مدل ترکیب خطی وزین (WLC) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
10 بررسی مخاطرات طبیعی ناشی از سیلخیزی در حوضههای آبخیز (دریافت مقاله) دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
11 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه سد قشلاق (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی مخاطرات طبیعی ناشی از سیلاب حوضه های آبریز در ارتباط با شهر (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سقز در شمال استان کردستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
13 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در ارزیابی تصادفات جاده ای مطالعه موردی: جاده دیواندره - سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
14 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در شبیه سازی سیلاب رودخانه در نتیجه تغییر کاربری اراضی شهری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
15 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی خطر زمین لرزه در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان سقز در استان کردستان) (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
16 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) درکنترل سیلابهای شهری(مطالعه موردی بخش شمالی استان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
17 کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی تحلیل تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی شهر سقز در استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
18 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در ارزیابی گسترش شهر در حریم گسلهای لرزه ای (مطالعه موردی : شهرستان سقز در استان کردستان) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
19 کاربرد فناوری سنجش از دور وGIS در پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی حوزههای آبخیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها ودریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
20 مدیریت بحران خشکسالی در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
21 مطالعات زیست محیطی و ژئومورفولوژیکی در جهت یافتن محل مناسب برای دفن زباله های شهری با استفاده از مدلهای GIS (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
22 مقایسه کارایی مدل های جنگل تصادفی و رگرسیون لجستیک جهت تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 مکانیابی پارکینگ های شهری با استفاده از الگوریتم های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
24 مکانیابی محل دفن پسماند شهرسقز در هنگام مخاطرات طبیعی با استفاده از منطق بولین و فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
25 نقش فعالیتهای انسانی در تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک