دکتر فرشاد سلیمانی ساردو

دکتر فرشاد سلیمانی ساردو

دکتر فرشاد سلیمانی ساردو

Dr. Farshad Soleymani sardo

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.