دکتر پریسا هاشم پور

دکتر پریسا هاشم پور استاد معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر پریسا هاشم پور

Dr. Parisa Hashempour

استاد معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Examination of the Sexuality Meaning in the Female S tudents and Relation with the school-level environment (Case S tudy: Secondary Schools in Baneh) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 4
2 اجتماع پذیری کالبدی مجتمع های مسکونی برای گروه سالمندان در تبریز(مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی ستارخان، آسمان، علامه امینی و سپیدار) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
3 ارائه مدلی برای تبیین دیدگاه کل نگر در رابطه انسان و طبیعت در معماری با تکیه بر نگاشت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 9، شماره: 36
4 ارتقای کیفی خانه با عنصر خیرخواهی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 31، شماره: 140
5 ارزیابی چگونگی تجلی نور در معماری مساجد با مطالعه موردی در محور میانی شهر تبریز (باغ گلستان تا چهارراه آبرسان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 11
6 ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 1
7 ارزیابی وضعیت و ارایه راهبرد برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ارشد رشته معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 3، شماره: 2
8 بررسی معماری اسلامی در مسجد از دیدگاه نمادین (نمونه موردی: مسجد امام اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 23
9 به کارگیری تزئینات در مساجد از بعد زیبایی شناسی (نمونه موردی: مقایسه تطبیقی مساجد سپه سالار و امام صادق) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 20
10 تبیین ارتباط درک کلیشه های جنسیتی و درک کیفیت فضایی در دانش آموزان دختر(نمونه ی موردی مدارس متوسطه ی دوم در شهرستان بانه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 36
11 تبیین حدود تشخص کالبدی خانه های مسکونی در جامعه اسلامی و بررسی تاثیرات آن (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 6
12 تبیین سطوح، شاخصه ها و مراتب شفافیت در فضای معماری (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 25، شماره: 1
13 تبیین عدالت فضایی از منظر تمهید خدمات سلامت در فضاها و کاربری‌های شهری برای قشر سالمند (مورد پژوهی: منطقه 15 تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
14 تبیین نقش الگوهای رویداد برگرفته از عوامل فرهنگی و طبیعی در شکل گیری الگوهای فضایی معماری بومی؛ مطالعه ی موردی: روستای سرآقاسید (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 41، شماره: 177
15 تحلیل ارتباط بین سطح کیفیت محیطی و قیمت فروش مسکن در کلانشهر تبریز با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
16 تدوین الگوی توسعه اجتماع محلی در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 41
17 تطبیق ویژگی های فضای عمومی با عوامل تاثیرگذار برحضورپذیری بانوان در فضای فرهنگی- تفریحی زنانه؛ نمونه موردی: بوستان ولایت،آکادمی حرکت دختر (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 9
18 تغییرات کالبدی فضایی ساختمان های مسکونی از منظر ارزش های بومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 10، شماره: 20
19 چگونگی ارتقای زندگی روزمره با درنظرگرفتن سویه های دور و نزدیک معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 96
20 راهبردهای طراحی جهت افزایش حضورپذیری بانوان در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
21 سنجش کیفیت مجتمع های مسکونی از منظر پایداری فرهنگی در معماری؛ مطالعه موردی: مجتمع مسکونی آسمان و ستارخان در تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 11، شماره: 1
22 کاربرد هوش عاطفی در فرایند آموزش طراحی معماری، جستاری در الزامات رشته معماری از حیث مهارت های عاطفی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
23 کاربست رویکرد زمینه گرایی در بازآفرینی بافت های تاریخی (نمونه موردی: میدان صاحب الامر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 6، شماره: 1
24 کیفیت محیطی موثر در حیات پذیری مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی مجتمع مسکونی امام، چمران، آسمان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 30
25 گونه شناسی محلات مسکونی شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 2
26 مطالعه ی تطبیقی تشخص کالبدی خانه های تاریخی محدوده ای از منطقه ی فرهنگی تاریخی تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
27 نقش فضاهای بینابینی در ایجاد حریم در خانه های سنتی (نمونه موردی خانه مرتاض یزد) (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 6
28 واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 3، شماره: 1
29 واکاوی فرهنگ سکونت در خانه های محلات سنتی از دیدگاه ساکنین بر پایه ی نظریات آموس راپاپورت (مطالعه موردی: محله ی سرخاب تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 12، شماره: 4
30 هستی شناسی معماری خانه ایرانی با توجه به سبک زندگی دینی (پژوهش موردی: مفهوم خلوت در مسکن طلاب شهر قم) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 10، شماره: 19
31 هویت فرهنگی در مسکن؛ تحلیل ارزش های ایرانی_اسلامی در معماری خانه های سنتی تبریز(نمونه موردی: خانه سلماسی، خانه بهنام و خانه امیرنظام) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیای معماری سنتی ایران در محله های امروزی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
2 اخلاق نمودی والا از آموزه های دینی در تحقق معماری اسلامی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
3 ادراک فضایی در میدان نقش جهان اصفهان بر مبنای حرکت جوهری ملاصدرا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
4 ارتباط مراتب هستی و انسان با معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
5 ارتقاء کیفی خانه در راستای نیازهای انسان از منظر پایداری فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
6 ازدحام بیش از حد گردشگران در مقاصد گردشگری و ترس مردم محلی از توسعه صنعت گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه و بازآفرینی زیرساخت های شهری در ایران
7 الگوهای اخلاقی اسلامی در معماری مسکونی ایران (در دوره معاصر با بررسی مهمان در خانه) در شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
8 انعکاس موسیقی ایرانی در معماری اسلامی (نمونه موردی : مسجد شیخ لطف الله ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
9 Nanostructured materials and smart materials in the construction industry (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
10 بازکاربری و احیای جایگاه گرمابه ها جهت ارائه به عنوان یک محصول گردشگری در صنعت گردشگری میراثی (نمونه موردی گرمابه سالار سلطانیه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
11 بازنگری مفهوم شهروندی در فضاهای معماری و شهری (نمونه موردی: چهارراه ولیعصر تهران (عج)) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
12 بررسی اجمالی اصول طراحی محله ی مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
13 بررسی اصل خلوت و امنیت در محلات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
14 بررسی الگو های مسکن ایرانی- اسلامی با رویکرد آرامش و کاربرد آن ها در خانه های معاصر(نمونه موردی: خانه های اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
15 بررسی پیچیدگی ساختار کالبدی محلات دوره پهلوی (نمونه موردی محله ارباب جمشید تهران) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
16 بررسی تطبیقی مولفه های فرهنگ در دیدگاه آموس راپاپورت و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
17 بررسی تطبیقی نقش و رنگ کاشی در مساجد سنتی و مدرن قزوین نمونه موردی مسجد جامع قزوین و مسجد محمد خان بیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
18 بررسی تطبیقی وضعیت مسکن سنتی ومعاصر تبریز از نظر طبیعت گرایی ( با تاکید به فضای بازحیاط) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 بررسی سرزندگی در اطراف بناهای عمومی شهرنمونه موردی:تئاتر شهر تهران و فرهنگسرای شفق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
20 بررسی سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع مسکونی آسمان تبریز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 بررسی سطح پایداری اجتماعی در تکایای سنتی ایران؛ نمونه موردی تکیه بزرگ تجریش تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 بررسی فعالیت های مزرعه گردشگری با مطالعه نمونه های موردی داخلی و خارجی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
23 بررسی کاربرد و مزایای معماری سیستم سازه فضاکار در ساختمانهای بلند مرتبه (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی ماهیت اجتماعی محله های سنتی با تاکید بر ابعاد کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
25 بررسی مفاهیم اصیل معماری ایران در مجموعه های فرهنگی (نمونه های موردی : فرهنگسرای شفق، نیاوران، دزفول، فرشچیان، نگارستان، خانه هنرمندان، اشراق، خاوران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
26 بررسی مفاهیم نمادین هنر کاشی کاری (رنگ و نقش) در عصر صفوی (مطالعه موردی مسجد امام اصفهان و شیخ لطف الله) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
27 بررسی مولفه های موثر در کیفیت زندگی محیط های مسکونی در شهر(از دیدگاه صاحب نظران شهری و اسلام) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
28 بررسی میزان حضورپذیری در فضاهای تجاری سنتی و معاصر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 بررسی وجوه تشابه موسیقی ایرانی و معماری خانه ایرانی نمونه موردی: قطعه بهاردلنشین و خانه گنجه ای زاده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
30 بررسی ویژگی تزئینات معماری اسلامی از زاویه هندسه فراکتال در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران
31 بررسی× تطبیقی هنر نماد و رمز پردازی در آیین فتوت اسلام و شوالیه گری مسیحیت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
32 تاثیر توسعه صنعت گردشگری بر ساختار فرهنگی-اجتماعی مردم محلی در مقاصد گردشگری کوچک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
33 تبیین جایگاه مردم در معماری اسلامی براساس الگوی مردم سالاری دینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
34 تبیین صفت حی و حیات از دیدگاه ملاصدرا و مصداق آن در مساکن سنتی تبریز(مطالعه موردی: خانه نیکدل) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
35 تبیین مفهوم کارایی در معماری براساس سلسله مراتب ارزش های فرهنگی سنتی و مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
36 تجلی رمز پردازی هندسه در زیبایی شناسی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
37 تجلی سلسله مراتب هفت گانه وجود انسان در باغ ایرانی مطالعه موردی باغ شاهزاده ماهان کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
38 تجلی عدد هفت در معماری مساجد ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
39 تدوین راهنمای طراحی شهری و مدل مفهومی جهت ارتقای کیفیت جذابیت بصری پیاده راه محور پیاده منفرد مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
40 جایگاه سکوت در خلوتگاه خانه ی سنتی ایرانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
41 جستارهایی در ابزارهای آفرینش شعر به منظور دستیابی به معماری شاعرانه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
42 جستارهایی در پدیدارشناسی شاعرانگی در معماری (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
43 چگونگی ایجاد فضاهای فرهنگی و اجتماعی در میان بافت سنتی (نمونه موردی بافت شهردزفول) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
44 حکمت رنگ های به کار رفته در ارسی بناهای سنتی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
45 حیات در مجموعه مسکونی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
46 خوانشی تطبیقی بر نحوه تجلی مفهوم زمینه گرایی در بافت های تاریخی در مصادیق داخلی و خارجی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
47 دیدگاه اسلام نسبت به معلولین و چگونگی ایجاد معماری متناسب با معلولین و ناتوانان براساس آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
48 رابطه طبیعت و سلامتی انسان در معماری از دیدگاه آموزه های اسلام و بزرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
49 رنگ از دیدگاه عرفانی در نظریات علاءالدوله سمنانی (مطالعه موردی: مسجد گوهرشاد مشهد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
50 زندگی جمعی در محلات قدیمی تبریز از دیدگاه اسلام نمونه موردی : محله قره باغی ها در تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
51 سرزندگی و معیارهای آن در معماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
52 عبادتگاه, مکانی برای آرامش در بیمارستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
53 عوامل کالبدی حس مکان درمدارس قدیم و جدید (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
54 فضاهای سکونتی مناسب برای تربیت کودک از منظر اسلام ( نمونه موردی : مجتمع مسکونی آسمان تبریز ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
55 کاوشی در مفهوم فضای معماری به کمک نظریه زندگی روزمره (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
56 کوچه به مثابه بخشی از فضای زندگی به سبک اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
57 ماندگاری معنایی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
58 محله ی ایمن، در برابر جرایم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
59 معماری از دیدگاه محرمیت در مسکن معاصر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
60 معماری از دیدگاه محرمیت در مسکن معاصر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
61 مفهوم شفابخشی طبیعت در محیط انسان ساخت از منظر اسلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
62 مفهوم کیفی حرکت در فضای معماری سنتی و مدرن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
63 مقایسه تطبیقی اصول مکاتب طبیعت گرا در معماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
64 مقایسه تطبیقی تحولات هنر و معماری دوره صفوی ایران و رنسانس اروپا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
65 مقایسه تطبیقی نمود هندسه ادراکی در معماری مسکن دوره قاجار و معاصر شهرستان ارومیه (مطالعه موردی :خانه های دوره قاجار و معاصر( آپارتمانی) ارومیه) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
66 مقایسه جایگاه خلاقیت در معماری سنتی، مدرن و پست مدرن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
67 نقش جایگاه فناوری در حکمت معماری ایرانی اسلامی از دیدگاه فارابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
68 نقش سرو در بناهای معماری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
69 نقش فرهنگ مردم محلی در گردشگری خلاق جهت توسعه مقاصد گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه علوم جغرافیا و گردشگری و توسعه پایدار
70 نگاهی به گردشگری گلامپینگ زیرمجموعه ای از گردشگری با علایق خاص (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
71 نمود پرهیز از بیهودگی در معماری خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
72 نمود پرهیز از بیهودگی در معماری خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
73 نمود پرهیز از بیهودگی در معماری مسکن مهر بوکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
74 نمود دیدگاههای ابن عربی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
75 واکاوی هویت معماری در تزیینات دوره سلجوقیان(مطالعه موردی : گنبد سرخ مراغه ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب