دکتر مسعود وحدت طلب

دکتر مسعود وحدت طلب دانشیار معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دکتر مسعود وحدت طلب

Dr. Masoud Wahdattalab

دانشیار معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازخوانی نحوه بروز زنانگی در معماری دوره تیموری با تمرکز بر مولفه های بصری (نمونه موردی؛ مسجد گوهرشاد مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 11، شماره: 4
2 بررسی اهمیت، فراوانی و پراکنش رنگ قرمز در ارسی های خانه های تاریخی ایران مورد پژوهی: ۲۲ تاج ارسی های خانه های قاجاری تبریز (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 2
3 بررسی تجربی عوامل موثر در مطلوبیت زیبایی شناسانه تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
4 بررسی ظرافت شکل در گنبدخانه های ایرانی (سده های نهم تا دوازدهم هجری) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 3
5 بررسی همانندی سرپوش ها در الگوهای پوششی و معماری (گزارش همانندی هشت الگوی سرپوش انسانی با سرپوش های معماری در کاخ توپکاپی) (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 12، شماره: 43
6 تاثیر پیچیدگی تصاویر معماری و پیشینه ذهنی مخاطب بر تولید زمان و میانگین ضربان قلب افراد: مطالعه برروی دانشجویان معماری و غیرمعماری (دریافت مقاله) مجله عصب روان شناسی دوره: 5، شماره: 17
7 ترجیحات زیبایی شناختی پروخالی در جداره های با الگوی معماری سنتی (مطالعه موردی: خانه های تاریخی تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
8 جایگاه معماری پایدار در زیبایی شناسی معماری (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 5، شماره: 1
9 درک ماهیت طراحی انسان انگارانه از منظر روانی-زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 9، شماره: 4
10 دست نگاره های مفهومی بازنمای شخصیت دانشجویان رشته معماری (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
11 ریخت شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 1
12 زیبایی شناسی خویشتن خواه نقش سرشت مشترک زیستی در داوری زیبایی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 24، شماره: 1
13 سرخ فامی و تندرنگی در معماری قاجار، رنگ پژوهی بر روی ۲۰ پوشانه ی حوضخانه های تبریز (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 26، شماره: 3
14 مطالعه کیفی ترجیحات بصری زیبایی‌شناسانه بناهای گنبددار از نگاه دانشجویان هنر و غیرهنر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 3، شماره: 6
15 مفهوم و زمینه های مختلف نمودیابی ظرافت در معماری؛ مطالعه موردی: گنبد سلطانیه و مسجد شیخ لطف الله (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 81
16 واکاوی تاثیر جنسیت بر ترجیحات زیبایی شناسی تقارن در جداره خارجی بناهای معماری معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 5، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندیشه ای در باب شاخصه های زیبایی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 بازخوانی طرح بهسازی و نوسازی در بازار تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
3 بازشناسی ریتم در خانه های تاریخی تبریز (نمونه موردی : خانه بهنام ، خانه قدکی و خانه گنجه ای زاده تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
4 بررسی زیباییشناسی آب در معماری به روش نقد دنیای خیال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 بررسی مفهوم مد و لزوم حضور آن در جامعه و معماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 بررسی مفهوم هنر عمومی و کنش متقابل آن با مردم در فضاهای عمومی وشهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
7 بررسی مولفه های کالبدی موثردر زیبایی شناسی منظر شهری روزانه و شبانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
8 بررسی مولفه های هویت و تاثیر آن بر زیبایی فضای جمعی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
9 پیوندها و کاربست آنها در معماری ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 تحلیل و تفکیک رنگ در نظام کاشت باغ های ایرانی از منظر زیبایی شناختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
11 تعامل فناوری و مکان درمعماری معاصر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 جاوانگی فرم بناهای سنتی از منظر الگوهای ماندگار کریستوفر الکساندر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
13 جلوه هایی اززیبایی شناسی آب درمعماری ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 چراغ، قلم موی طراحی شب(فناوریهای نوین در نورپردازی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
15 رد پای موتیف های گیاهی پس از اسلام در هنر پیش از اسلام ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 رویکردهای زیبایی شناسی شهری برای کناره رودفصلی نمونه موردی مهرانه رود تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
17 ریخت شناسی گنبد پژوهشی در مورد تناسبات و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
18 زیبایی شناسی رنگ در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
19 زیبایی شناسی سکوت سکوت ساحت نامجهول در معماری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
20 زیبایی شناسی فرمی با استفاده از اصول مکتب گشتالت در آرایه های تزیینی اسلامی ( نمونه موردی مسجد کبود تبریز ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
21 شاخص های مطلوبیت در معاصرسازی هنر آجرکاری برای معماری معاصر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
22 علایق زیبایی شناسی در"فرهنگ ایرانی اسلامی" (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و مدیریت شهری
23 کندوکاو در خاستگاه سادگی و پیچیدگی در معماری مساجد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
24 کهن الگوها و قواعد همنشینی مابین نمونه موردی: همنشینی دو کهن الگوی گنبد و ورودی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
25 گونه شناسی کتیبه ارسی (دریافت مقاله) کنفرانس معماری ایران گذشته اکنون و آینده
26 مفهوم رنگ سیاه در زیر شاخه های رشته های هنری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
27 مفهوم زیبایی شناسی هندسی و معیارهای ارزیابی آن در معماری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
28 مقایسه تطبیقی شیشه های رنگی ایران و اروپا (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
29 مقایسه خط آسمان شهر تبریز در منظر شهری با کشورهای دیگر ( از لحاظ معیارهای ارزیابی متفاوت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
30 مقایسه ی جلوه های زیبایی باغ های ایران و هند (در دوره گورکانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
31 نگاهی بر پراکنش آرایه های پوشش بیرونی گنبد ها و ارتباط آن با شرایط سیاسی- اجتماعی در حکومت های فلات مرکزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
32 هنر عمومی و واکاوی معیار های فضای شهری متناسب با آن با رویکردی بر مجسمه های خیابانی در شهرهای پاریس، آمستردام و بروکسل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر