دکتر اصغر مولائی

دکتر اصغر مولائی دانشیار گروه  معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر اصغر مولائی

Dr. Asghar Molaei

دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ضوابط و مقررات شهرسازی ملاک عمل در ساختار فضایی محله یاغچیان با نگرش مولفه های فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 1
2 بازشناسی ابعاد و راهبردهای برندسازی مراکز تجاری با تاکید بر هویت شهری (نمونه موردی: بازار تاریخی، لاله پارک و برج تجارت جهانی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 2، شماره: 4
3 بازشناسی ابعاد و کیفیت های کوچه باغ به عنوان الگویی بومی در روستاها و شهرهای ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 32، شماره: 1
4 بازشناسی ابعاد و مسایل طرح انتقال آب دریای خزر به منطقه سمنان با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
5 بازشناسی اصول حاکم بر مکانیابی و توسعه آرامستانها از گذشته تا عصر حاضر (موردپژوهی: آرامستان تخت فولاد و باغ رضوان اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 19
6 بازشناسی جایگاه حرم امام زادگان در هویت شهری با تاکید بر سبک زندگی ایرانی -اسلامی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 5، شماره: 1
7 بازشناسی جایگاه عوامل فرهنگی در بازآفرینی محله های قدیمی و تاریخی شهرها (نمونه موردی محله پای توپ بجنورد) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 4
8 بازشناسی شاخص های شکل دهنده نظم اجتماعی و فرهنگی در شهر ایرانی _ اسلامی (مقایسه تطبیقی بازار تاریخی تبریز و پاساژهای پیرامون) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 1
9 بازشناسی ضرورت ها، کارکردها و انواع فضاهای زیرزمینی سنتی با تاکید بر تجارب ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 173
10 بازشناسی کوچه باغ در فرهنگ، شعر، ادبیات و هنر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 21، شماره: 41
11 بازشناسی مسئولیت ها و حقوق شهروندی افراد بی خانمان و جامعه (مطالعه موردی: گرمخانه خاوران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 15، شماره: 1
12 بررسی تحلیلی و تطبیقی ملاحظات برنامهریزی، حقوقی و مالکیتی در فرآیند احداث فضاهای زیرزمینی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 2
13 تبیین ابعاد و راهبردهای ارتقای معنویت در شهرهای زیارتی با تاکید بر بقاع متبرکه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
14 تبیین ابعاد و معیارهای آرمان شهر رضوی با تاکید بر عدالت در شهر و شهرسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 4، شماره: 1
15 تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
16 تبیین حقوق شهروندی در برنامه ریزی پایدار محله ای (مطالعه موردی: محله های مقصودیه و منظریه شهرتبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 7
17 تبیین مبانی فقهی شهر هوشمند در شهر ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 3، شماره: 2
18 تبیین مبانی نظم اجتماعی در شهر اسلامی بر اساس شریعت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 10، شماره: 20
19 تبیین مبانی و راهبردهای شهر هوشمند با رویکرد پایداری در حوزه مدیریت بحران (نمونه موردی؛ کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 3
20 تبیین ویژگیهای طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریزمورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 1
21 توسعه فضاهای زیرسطحی شهری، راهبردی نوین در توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 18
22 توسعه ی پایدارشهری با استفاده ازفضاهای زیرسطحی ـ مطالعه ی موردی: محدوده ی میدان تجریش تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 1، شماره: 1
23 جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
24 راهبردها و راه کارهای آرمان‎شهر اسلامی با محوریت آموزه‎های علوی برای کاربست در توسعه شهرهای ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی علم و تمدن در اسلام دوره: 2، شماره: 6
25 سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی ایران (مطالعه موردی بازار تاریخی تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 7، شماره: 15
26 شهر در حکمت متعالیه و جایگاه آن در کمال انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 38
27 طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا در مسیر سفر امام رضا(ع) به ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 4، شماره: 16
28 واکاوی اصول و راهبردهای تحقق شهر ایرانی - اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 44
29 واکاوی جایگاه کیفیت های طراحی شهری در طراحی ایستگاه های مترو با تاکید بر الگوهای بومی (نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 1
30 واکاوی قابلیت های رقابت پذیری شهری و منطقه ای زمینه گرا (نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسمانخراش روبات پیشنهادی شرکت آروپ برای سال 2050 (دریافت مقاله) ششمین همایش فرامنطقه ای پیشرفتهای نوین در علوم مهندسی
2 ارتقا پایداری شهرهای بزرگ در برابر زلزله با رویکرد توسعه زیرسطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
3 بازشناسی نقش امام زاده ها در هویتشهرها و روستاها ایران نمونه موردی: سید جلال الدین اشرف (دریافت مقاله) کنگره ملی امامزادگان با محوریت حضرت سید جلال الدین اشرف
4 بازشناسی نقش امامزاده ها در هویت شهرها و روستاهای ایران(نمونه موردی: امامزاده صالح (ع) تجریش) (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
5 بررسی رویکردهای مختلف در کاربری پایدار زمین شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 تاثیر بومی سازی مقررات ملی ساختمان درمنظر شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
7 تبیین اهمیت فضاهای زیرسطحی در کاهش آسیبپذیری زیرساختهای شهری در زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
8 تبیین اهمیت و ابعاد معماری زمینه گرا دربومی سازی مقررات ملی ساختمان (دریافت مقاله) نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان
9 تبیین رابطه حمل ونقل زیرزمینی و توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
10 تبیین رابطه حملونقل زیرزمینی و توسعه شهری پایدار (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 تحلیل بر نقش فضا های زیر سطحی در احیای محدوده های تاریخی؛ مرور بر سوابق جهانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار
12 تحلیل دیدگاه های معاصر شهرسازی از نظر پایداری شهرها در برابر زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
13 تحلیلی بر طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
14 توسعه زیرسطحی شهری راهکاری برای کاهش آسیبهای عبور ریل ازشهر (دریافت مقاله) دومین همایش شهرسازی ریل پایه
15 توسعه شهری پایدار با محوریت حقوق شهروندی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی
16 توسعۀ پایدارِ شهری با رویکرد کاربری پایدارِ زمین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
17 جایگاه فرهنگ در بازآفرینی محله های تاریخی شهرها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
18 جایگاه کیفیت های طراحی شهری درایستگاه های متروباتاکید برالگوهای بومی نمونه موردی: ایستگاه های متروی امام خمینی، هفت تیر، میدان انقلاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 رقابت پذیری شهری و منطقه ای با راهبرد استفاده از ظرفیت های بومی مناطق ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
20 رویکرد زمینه گرایی فرهنگی در بازآفرینی محلات تاریخی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
21 ساماندهی پیاده راه مقابل دانشگاه تبریز با رویکرد مکان خلاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
22 شهرسازی زیرزمینی با رویکرد پدافندغیرعامل (نمونه موردی: مرکز تجریش تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
23 شهرسازی مبتنی بر نیاز انسان؛ (مطالعه نیازهای انسان در شهرسازی معاصر) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
24 ضرورت تمرین عملی آموزهن های شهروندی بعنوان مکمل آموزش های نظری شهروندی (دریافت مقاله) سمینار رسانه و آموزش شهروندی
25 ضرورت مطالعات جامع در فرایند توسعه منطقه قشم با تاکید بر هویت (نمونه موردی: بلوار ساحلی خلیجفارس) (دریافت مقاله) همایش ملی قشم و چشم انداز آینده
26 طراحی خلاقانه زیست محیطی بناهای بلندمرتبه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بناهای بلند
27 کاهش آلودگی هوا و صدا با رویکرد توسعه زیر سطحی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
28 کشاورزی و باغداری شهری گامی در تقویت پایداری شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
29 گردشگری مذهبی و معنویت در مسیر هجرت امام رضا(ع) در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
30 مدیریت بحران زلزله با استفاده از تهیه نقشه های امدادی برای مراکز آموزشی (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
31 مطالعه تطبیقی نیازهای انسان دردوره های شهرسازی مدرن، قبل و بعد از آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
32 مطالعه نقشو اهمیتتکنولوژی در توسعه زیرسطحیشهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
33 معماری پایدار با رویکرد استفاده از فضاهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
34 نشانه شناسی در منظر فرهنگی غدیر (دریافت مقاله) هفتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر
35 نظم و وحدت در تمدن ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت