دکتر مینو قره بگلو

دکتر مینو قره بگلو استاد گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز

دکتر مینو قره بگلو

Dr. Minou Gharehbaglo

استاد گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگویی میان رشته ای برای ارزیابی خلاقیت اثر معماری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 15، شماره: 2
2 ارائه مدلی برای سنجش میزان خلاقیت اثر معماری بر اساس روش SAPPhIRE ؛ نمونه موردی: بناهای تجاری منتخب شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 14، شماره: 1
3 ارتقاء تعامل کودک با مکان در فضای باز مجتمع های مسکونی* موردپژوهی سه گونه فضای باز مسکونی در شهر تبریز (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 18، شماره: 2
4 ارزش های انسان مسلمان و نمود آن در معماری خانه ایرانی اسلامی (نمونه موردی: خانه های تاریخی شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 14، شماره: 51
5 ارزیابی تاثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سلامت روانی و حس سلامتی ساکنین (مورد پژوهی محله رشدیه تبریز) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 22، شماره: 2
6 ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر مسکن بومی در روستای نسمه (شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 167
7 ارزیابی کالبد سکونتگاه های خودانگیخته در پیوند با ساختار زندگی ساکنین (نمونه موردی: سکونتگاه های پهنه شمالی شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 40
8 ارزیابی مراکز شهری مبتنی بر رویکرد پاسخ‌دهی محیطی (نمونه موردی: منطقه مرکزی شهر گنبدکاووس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 27
9 ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین روستای سرند از مساکن احداثی بعد از زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 160
10 بازشناسی مفهوم ارزش در رابطه انسان و محیط در فضاهای باز سکونتی در معماری سنتی ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 24، شماره: 1
11 بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد روانشناسی شناختی (موردپژوهی: محله قره باغیها در تبریز) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 21، شماره: 2
12 بررسی تطبیقی الگوهای مکان - رفتار در مساکن قبل و بعد از زلزله روستای زلزله زده سرند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 10، شماره: 1
13 بررسی فرآیند دلبستگی به مکان در مطالعات شهری با رویکرد روان شناسی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 17، شماره: 1
14 بررسی میزان و نحوه رعایت حریم در معماری و شهرسازی از منظر فقه اسلامی شیعه (نمونه موردی: محله خان یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 15، شماره: 44
15 بررسی نقش بازآفرینی فرهنگ- مبنا در توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی تجارب جهانی) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 20
16 بینشی نوین در خوشه های خلاق شهری (پتانسیل های فضای واسط میدان نقش جهان و دانشگاه هنر اصفهان به عنوان مکان جاذب طبقه خلاق) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 45
17 تاثیر احساس جمعی بر شکل گیری قرارگاه های رفتاری (مورد مطالعاتی: باهمستان های آیینی شهر تبریز) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 21، شماره: 130
18 تاثیر اقلیم بر سازمان فضایی مسکن روستایی بر اساس نظریه نحو فضا (مورد مطالعه: روستاهای استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
19 تاثیر خودشناسی بر ایجاد کیفیت زیستی در معماری مکان های مذهبی (نمونه موردی: مسجد جامع دزفول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 13، شماره: 49
20 تاثیر و تاثرات تعاملات اجتماعی بر خلق مکان در معماری اسلامی (دریافت مقاله) ماهنامه شباک دوره: 2، شماره: 9
21 تاریخ ذهنیت عامه عاملی تاثیرگذار بر کیفیت مسکن (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 1
22 تبیین چارچوبی در جهت حضور طبیعت در معماری بر اساس نگرش سیستمی (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
23 تبیین رویکرد شناختی-فرهنگی در انطباق با رویکردهای تکوینی به معنا در شهرسازی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 6، شماره: 2
24 تبیین زبان الگوی ویژگی فضایی مدارس مقطع متوسطه شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط دوره: 1، شماره: 2
25 تبیین سازوکار تاثیر فرهنگ بر درک خلاقیت اثر معماری با نظریه اعتباریات (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
26 تجربه استفاده از خانه های تاریخی با کارکرد مدارس معماری از منظر تجربه زیسته دانشجویان مورد پژوهش: دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 1
27 جایگاه حکمت نظری در کاربست هندسه معماری از جانب ریاضی دانان اسلامی دوره مورد بررسی قرون چهارم الی یازدهم هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 12، شماره: 1
28 جایگاه و مفهوم هندسه در هنر معماری اسلامی بر اساس آراء اخوان الصفا (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 22
29 دیدگاه اخوان الصفا به هندسه و کاربرد آن در معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 7، شماره: 2
30 رویکردهای طراحی معماری و نظریه های بنیادین برای کاربران مبتلا به اختلالات طیف اتیسم (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 21
31 ساخت یابی معماری فضاهای سکونتی با رویکرد فرهنگ ایرانی-اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 8، شماره: 1
32 سبک زندگی اخلاقی در تعامل با قابلیّت های محیط در محلات سنتی ایران (مورد مطالعه: محلهِ تاریخی عزب دفتریلر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
33 شناسایی و تبیین برنامه درسی پنهان در رشته معماری (مطالعه موردی: دانشکده معماری دانشگاه ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
34 عوامل تاثیر گذار در ثبت تصاویر ذهنی از مکان (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 23
35 عوامل محیطی موثر بر سلامت (مطالعه موردی تجارب جهانی) (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 6، شماره: 27
36 کاربست بازی وارسازی د ر فضاهای شهری جهت ارتقاء حضورپذیری کود کان اوتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 14، شماره: 58
37 گذار الگوها: تحلیلی قیاسی بر سیر تحول فضاهای باز در خانه‌های تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 91
38 مبانی فکری شکل گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 2، شماره: 2
39 معماری میان افزا؛ رویکردی میان رشته ای برای طراحی در بافت تاریخی؛ نمونه موردی: مجموعه تجاری مشروطه در بافت تاریخی بازار تبریز (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 76
40 مولفه های کالبدی موثر بر خودآگاهی در محیط (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 5، شماره: 25
41 نقش طرح واره های ذهنی در شکل گیری الگوی مسکن سنتی مراغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 6، شماره: 12
42 نقش مکان های سوم در ارتقای حس تعلق شهروندان. موردمطالعه: از میدان ولیعصر تا چهارراه خیابان ولیعصر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 2
43 نماد شناسی در معماری مساجد ایرانی از رویکرد مطالعات فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 18، شماره: 66
44 واکاوی مولفه های کیفی میان افزایی در بافت تاریخی تبریز (نمونه های موردی: مجموعه ی تجاری مشروطه و صاحب الامر در بازار تاریخی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 41
45 واکاوی نقش تصاویرذهنی در ایجاد حس تعلق در محلات (مطالعه موردی: محله شتربان شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
46 وونرف؛ مولفه های منظر شهری در خیابان برای زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 10، شماره: 43
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسایش و بررسی تطبیقی عوامل موثر در حصول آسایش کلی در محیط های طبیعی شهری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 آموزشی نو در کالبدی نو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
3 ابعاد سلامت و نقش محیط بر سلامت (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
4 ابعاد کیفیت محیط های سکونتی با رویکرد جامع نگر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 ادراک شاخصه های شفابخشی محیطهای طبیعی و کاربرد آن درطراحی محیط انسان ساخت (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
6 ارزیابی توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان رشته کارشناسی معماری از منظربرنامه درسی و حرفه (مورد پژوهی فارغ التحصیلان شهر تبریز) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
7 بازشناسی عناصر شهر خلاق در ارتباط با پایداری منظر فرهنگی شهر سنتی نمونه موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا
8 بررسی آسایش روانی و روانشناسی در طراحی و اجرای هتل در شهرستان چالداران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
9 بررسی تطبیقی مولفه های تاثیرگذار در شفابخشی طبیعت از منظر اندیشه اسلامی و محققان معاصر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
10 بررسی تعامل بین طرحواره های ذهنی و معماری مسکونی مورد پژوهی: مسکن سنتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
11 بررسی حس تعلق در محله شتربان شهرتبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
12 بررسی سلسله مراتب؛ به عنوان یک ویژگی برای خانه (بررسی در خانه های سنتی و معاصر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار در پرورش خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
14 بررسی عوامل موثر بر ایجاد گسست از عالم مادی و پیوست معنایی در نیایشگاه(نمونه موردی:مسجد شیخ لطف الله) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
15 بررسی کاربرد روانشناسی شناختی در طراحی فضاهای معماری با استفاده از روش ثبت امواج مغزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
16 بررسی مولفه های تاثیر گذار در طراحی مسکن بوم محور و پایدار در نواحی روستایی زلزله زده (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی نقش ابعاد کالبدی در ایجاد حس تعلق به محلات (نمونه موردی: محله شتربان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
18 بررسی نقش طبیعت بر فراهم سازی شهرهای سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
19 پژوهشی پیرامون جنات و بهشت عدن در راستای عناصرشناسی و بازآفرینی معماری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
20 تاثیر روانی فضاهای باز بر خلاقیت کودک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
21 تاثیر نور روز فضاهای داخلی واحدهای مجتمع مسکونی بر سلامت انسان در دوران پاندمی کرونا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
22 تحلیلی بر مفهوم کیفیت مطلوب معماری در بنای مساجد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
23 تحولات خانه از نگاه فرهنگی در دوران معاصر (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
24 توصیف رابطه ثابت های مشترک انسان و ادراک محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
25 جایگاه حیاط در فضاهای سکونتی (نمونه موردی : خانه های اردبیل ) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
26 جستار مولفه ها ی تاثیر گذار بر اصالت مکان معماری موزه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
27 خردمحوری در تعاملات انسان و محیط (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
28 دلبستگی به مکان و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن در طراحی مجتمع مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
29 راز ماندگاری پیادهراه جلفای اصفهان به عنوان مکان سوم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
30 راهبردهای برنامه ریزی مسکن حاشیه نشین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
31 راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در راستای طراحی و ساخت مسکن های اقشارکم درآمد در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
32 ساحات معماری در ارتباط با ساحات حیات انسانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
33 شناخت اصول طراحی مدرسه ابتدایی با رویکرد ارتقاء یادگیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
34 شناسایی مولفه های تاثیرگذار بر طراحی معماری فضاهای وحدت گرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
35 طراحی قابلیت محور، رویکردی روانشناسانه در طراحی محیط (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
36 طرحواره های مؤثر در شکل گیری معماری ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
37 عوامل تاثیرگذار بر نشانه گذاری بافت تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
38 عوامل محیطی موثر بر درک و رفتار کودک مبتلا به اختلالات طیف اتیسم در فضاهای معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کودکان استثنایی (کودکان با نیازهای ویژه) از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
39 فراتحلیل متغیرهای محیطی تاثیرگذار بر سلامت روان ساکنان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
40 فرهنگ و مکان سازی خلاق در شهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
41 فناوری ابزاری برای ارتقا کیفیت محیط آموزشی کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
42 مراتب نیازهای انسان در فضاهای سکونتی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 مطالعه تطبیقی مفهوم خلاقیت از دیدگاه اسلامی با رویکردهای مطرح در روانشناسی معاصر غرب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
44 معیارهای مکانی جاذب طبقهی خلاق نمونهی موردی: فضای همپیوند مابین میدان نقشجهان و دانشگاه هنر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
45 مولفه های توسعه پایدار درطراحی مسکن روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
46 مولفه های طراحی موثر در پایداری اجتماعی مسکن از منظر اندیشه اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
47 مولفه های محیطی تاثیرگذار در ارتقاء تعاملات اجتماعی در محلات مسکونی معاصر بارویکرد به فرهنگ ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
48 نقش طراحی اقلیمی در کنترل وضعیت بیماری کووید- ۱۹ در مجتمع مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
49 نقش فضاهای سبز شهری در ارتقا کیفیت قرارگاه های رفتاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
50 نقش مولفه های محیطی سرای سالمندی در تامین نیازهای سالمندان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
51 نقش نشانه شناسی در ارتقاء خوانایی بافت تاریخی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
52 واکاوی علل عدم تمایل مردم به نماهای ایرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
53 واکاوی عناصر هویت فرهنگی در هویت مندی مکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
54 واکاوی مفهوم مشارکت در محیط در بازار تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر