جعفر طاوسی

 جعفر طاوسی

جعفر طاوسی

Jafar Tavoosi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.