دکتر علی جعفری

دکتر علی جعفری دانشیار مهندسی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر علی جعفری

Dr. Ali Jafari

دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی غنا، تنوع گونه ای و ساختاری پارک شهری قلمستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 4، شماره: 64
2 بررسی نقش تکنولوژی های نوین ارتباطی در گسترش ابعاد توسعه ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 17، شماره: 1
3 تاثیر عامل رویشگاهی جهت جغرافیایی بر کیفیت و کمیت روغن بادام وامچک (Amygdalus arabica Olivier) (مطالعه موردی رویشگاه کره بس استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 4
4 شبیه سازی بازتاب طیفی و تخمین کلروفیل و رطوبت برگ بنه Pistacia mutica بر اساس مدل PROSPECT۴ (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 28، شماره: 3
5 قابلیت جذب فلزات سنگین توسط برخی گونه های درختی و درختچه ای مورد استفاده در فضای سبز شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 4