دکتر حسین شیروانی

دکتر حسین شیروانی گروه تربیت بدنی دانشگاه بقیه الله

دکتر حسین شیروانی

Dr. Hosein Shirvani

گروه تربیت بدنی دانشگاه بقیه الله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ۸ هفته تمرین تناوبی پرشدت (HIIT) بر ترکیب بدن، نیمرخ چربی و حساسیت به انسولین در مردان جوان دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 9، شماره: 2
2 اثر تعاملی مصرف ویتامین E همراه با تمرینات ورزشی استقامتی و سرعتی بر محتوای مغزی عامل رشدی اندوتلیال عروقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 7، شماره: 13
3 اثر توامان تمرین هوازی کم فشار و مکمل گیری امگا-۳ بر سطوح سرمی پروتئین واکنش دهنده- Cو نیم رخ لیپیدی در زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 17، شماره: 3
4 اثر یک دوره برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر سطح لپتین سرم مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی مقایسه ای تاب آوری و خودکارآمدی در بین کارمندان نظامی ورزشکار و غیرورزشکار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 4
6 بررسی مقایسه ای تاثیر کینزیوتیپینگ و لیزر بر حس وضعیت مفصل زانو، شدت درد و عملکرد در مبتلایان به استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 18، شماره: 5
7 تاثیر ۱۲ هفته مکمل دهی ال- آرژنین بر روی آزمون آمادگی رزم و توان بی هوازی پایوران بسیجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم دوره: 1، شماره: 2
8 تاثیر برنامه تمرین ترکیبی منتخب بر قدرت عضلانی و عملکرد حرکتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
9 تاثیر تمرینات قدرتی بر پروتئین واکنش دهنده C سرم و فیبرینوژن پلاسمایی مردان جوان تمرین نکرده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 18، شماره: 3
10 تاثیر تمرینات قدرتی بر پروتئین واکنش دهنده C سرم و فیبرینوژن پلاسمایی مردان جوان تمرین نکرده (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 18، شماره: 3
11 تاثیر مصرف کوتاه مدت کاکائو بر عوامل هموگلوبین و هماتوکریت خون پس از یک جلسه فعالیت فزاینده ی وامانده ساز (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط مؤلفه های نیمرخ لیپیدی خون و سلامت روانی دانشجویان دختر فعال و غیر فعال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی
2 تاثیر سه جلسه تمرین شدید ویژه فوتبال بر سطوح سرمی نوتروفیل ها و ایمونوگلوبولین ها در پسران فوتبالیست دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
3 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر برخی فاکتورهای انعقادی (تعداد پلاکت ها، PT، PTT، فیبرینوژن) و فیبرینولیز (D-dimer) در مردان جوان سالم غیر ورزشکار (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
4 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا( HIIT ) بر برخی فاکتورهای انعقادی (تعداد پلاکت ها، PT ، PTT ، فیبرینوژن) و فیبرینولیز ( D-dimer ) در مردان جوان سالم غیر ورزشکار (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
5 تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی استقامتی – مقاومتی همزمان بر میزان VEGF و ES پلاسما در زنان غیرفعال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران
6 تاثیر یک دوره تمرین HIIT بر بیان ژن های بر بیان ژن های MMP۹ ،MMP۲ چربی احشایی در رت های مبتلا به سندرم متابولیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
7 هنجاریابی آزمون استعدادیاب HOT دردانش آموزان نوجوان شهراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی استعدادیابی ورزشی