دکتر سمیره همتی

دکتر سمیره همتی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دکتر سمیره همتی

Dr. Samire Hemati

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی شهرنشینی و اضطراب موقعیت در ادبیات داستانی پس از انقلاب با تاکید بر آثار «زویا پیرزاد» (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی شخصیت پردازی،زاویه دید وپیرنگ در دو رمان خون خورده (مهدی یزدانیخرم) وپستجی همیشه دوبار زنگ می زند (جیمز ام کین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی پارسی، عربی و انگلیسی
2 بررسی تطبیقی عنصر پیرنگ، زمان و مکان دردو رمان چراغ را من خاموش می کنم (زویاپیرزاد) و من پیش از تو(جوجو موریس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی پارسی، عربی و انگلیسی
3 بررسی تطبیقی کنایه و تشبیه در شعر دفاع مقدسبا تکیه بر برخی از اشعار سید حسن حسینی و علیرضا قزوه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
4 بررسی شعر سپید منوچهر آتشی و شمس لنگرودی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی
5 بررسی طبیعت گرایی در دفاع مقدس با تکیه بر اشعار سید حسن حسینی و علیرضا قزوه (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
6 بررسی فقیر و غنی در شعر پروین اعتصامی و نیما یوشیج (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی فرهنگ و ادبیات فارسی
7 تصویر یا ایماژ در اشعار علوی سرایندگان معاصر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات
8 حماسه های ادبی و انقلابی در کتاب های درس فارس دهه اول انقلاب (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
9 شخصیت پردازی در رمان “شروع یک زن“ فریبا کلهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مطالعات زبان و ادبیات
10 شخصیت شناسی محتشم کاشانی با استفاده از تحلیل مضامین شعری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
11 کاربست نظریه آلوده انگاری در اشعار اخوان ثالث بر مبنای نظریه ژولیا کریستوا (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
12 مولفه های رئالیسم در داستان های علی اشرف درویشیان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
13 نقد نشانه شناسی شعر "الفبای درد" سروده قیصر امین پور (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی