آقای دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی استاد دانشگاه و معاون سابق سازمان پدافند غیر عامل کشور

آقای دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

Dr. Seyedjavad Hashemifesharaki

استاد دانشگاه و معاون سابق سازمان پدافند غیر عامل کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار وزارت کشور، تهران مهر 1395
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار مؤسسه پیرانو بین‌الملل، تهران مهر 1396
دبیر علمی دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران و شرکت پنام خط نوین، قم اسفند 1393
دبیر علمی همایش ملی مبانی طراحی موزه های دفاع مقدس باغ موزه دفاع مقدس، تهران اسفند 1395
دبیر علمی نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران) سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری- مدیریت مرکز معماری و شهرسازی اسلامی ژرفا - موسسه آرمان پژوهش کمال دانش، تیر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی شاخصهای طراحی پناهگاههای دو منظوره مجتمعهای مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اردوگاه موقت اسکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
2 اصول و ملاحظات طراحی ورودی ها مقاوم در برابر انفجار از منظر دفاع (پدافند) غیرعامل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
3 اقدامات اساسی ایمنی وپایداری کشور در برابر تهدیدات بیولوژیک (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 الزامات دفاع غیر عامل و مدیریت جنگ نرم در محیط های شهری (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم
5 انرژی پایدار، بهینه سازی و مدیریت انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی
6 ایمنی وپایداری شبکه حمل و نقل ریلی کشور در برابر تهدیدات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
7 بررسی مجموعه ورزشی از دیدگاه پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: ورزشگاه آزادی تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
8 تعیین معیارهای پایش تاسیسات آبرسانی مناطق شهری در برابر تهدیدات نظامی (نمونه وردی تصفیه خانه آب) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 جنگ نرم و مراحل مدیریت بحران جنگ نرم (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم
10 راهبرد جنگ شهری داعش و تمهیدات پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار
11 صنعتی سازی پدافند غیرعامل و لزوم اجرای پناهگاه با تکنولوژی صنعتی سازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
12 ضرورت جایگاه ویژه سازه های چوبی در پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
13 طراحی فضای امن مدیریت بحران با نگرش دفاع غیرعامل (نمونه موردی پایگاه مدیریت بحران حکیمیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
14 مبانی طراحی نمایشگاه چندمنظوره امن زیرزمینی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی
15 ملاحظات پدافند غیر عامل در تأسیسات زیربنایی شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
16 نقش دفاع غیرعامل و مدیریت بحران در شهر سازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه