دکتر عبدالله شمس

دکتر عبدالله شمس استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عبدالله شمس

Dr. Abdollah Shams

استاد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «سبب»، امور موضوعی و توصیف آن ها در دعوای مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 17، شماره: 65
2 اصل تناظر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 5، شماره: 35
3 اصل لزوم ارتباط دعوا و دادگاه از جهت صلاحیت محلی در حقوق ایران و انگلستان و اصول دادرسی مدنی فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 3
4 ایراد عدم استماع در حقوق فرانسه و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 82
5 چالش های ناشی از تامین مالی هزینه های دادخواهی توسط ثالث در سیستم قضایی امریکا، انگلستان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 93
6 خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 122
7 شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی» مصوب ۱۳۶۵ (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 11، شماره: 4
8 طرح امور موضوعی و آثار آن در دعوای مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 82، شماره: 103
9 ماهیت حقوقی داوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 18، شماره: 70
10 معیار تشخیص استقلال و بی طرفی داور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 20، شماره: 77