دکتر هدی زابلی نژاد

دکتر هدی زابلی نژاد استادیار، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا تهران

دکتر هدی زابلی نژاد

Dr. Hoda Zaboli nejad

استادیار، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.