دکتر رامتین شهبازی

دکتر رامتین شهبازی معاون دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

دکتر رامتین شهبازی

Dr. Ramtin Shahbazi

معاون دانشکده هنر، دانشگاه سوره، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.