دکتر رضا سکوتی نسیمی

دکتر رضا سکوتی نسیمی استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

دکتر رضا سکوتی نسیمی

Dr. Reza Sokuti Nasimi

استاد دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی تجزیه پذیری حق فسخ از منظر حقوق ایران و مصر و فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 10، شماره: 20
2 بررسی تاثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 1
3 بررسی تاثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 2
4 بررسی تاثیر اراده ورثه در قواعد حاکم بر ارث (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 7، شماره: 13
5 بررسی فقهی و حقوق ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
6 بررسی فقهی و حقوقی مبانی انفساخ عقود جایز در حقوق ایران و مصر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 23، شماره: 90
7 بیمه مسیولیت ناشی از حوادث هسته ای و خسارات تحت پوشش آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 3
8 تاثیر اعسار و ورشکستگی بر انفساخ قهری عقود جایز در حقوق ایران و مصر (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 2
9 تاثیر تدلیس در نکاح و آثار آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 6، شماره: 11
10 تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 7، شماره: 4
11 تخلف پیمانکار و ضمانت اجرای آن در شرایط عمومی قرارداد همسان (PC) صنعت نفت (دریافت مقاله) مجله مهندسی گاز ایران دوره: 8، شماره: 1
12 ترجیح اراده درونی بر اراده ظاهری در تفسیر قراردادهای تجاری مبتنی بر توجیه اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 8، شماره: 32
13 جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 2، شماره: 2
14 شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع و ثمن (تحلیل فقهی و حقوقی ماده ۴۵۴ ق.م) (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 19، شماره: 67
15 معیار و ملاک نیابت پذیری اقرار در فقه و حقوق ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ترمیم تفسیراحکام راجع به استرداد عوضین بعد از انحلال عقد درحقوق شکلی و رویه قضائی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
2 تکالیف و مسئولیت های بانک، درلایحه جدید قانون تجارت درایجاد وگردش سالم چک (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
3 جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
4 حقوق و تکالیف چک الکترونیکی با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
5 شرایط و موانع مسئولیت ظهر نویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
6 ماهیت حق فسخ در عقود جایز با محوریت عقد وکالت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
7 مطالعه تطبیقی قوه قاهره در ایران و مصر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی