دکتر رضا سکوتی نسیمی

دکتر رضا سکوتی نسیمی استاد دانشگاه تبریز

دکتر رضا سکوتی نسیمی

Dr. Reza Sokouti Nasimi

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 42
2 بررسی تاثیر اراده ورثه در قواعد حاکم بر ارث (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 7، شماره: 13
3 بررسی فقهی و حقوق ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 7، شماره: 13
4 بیمه مسیولیت ناشی از حوادث هسته ای و خسارات تحت پوشش آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 31، شماره: 3
5 تاثیر تدلیس در نکاح و آثار آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 6، شماره: 11
6 تأثیر انتقال تعهد اصلی بر عقود تبعی آن در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 7، شماره: 4
7 جایگاه عدم النفع در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ترمیم تفسیراحکام راجع به استرداد عوضین بعد از انحلال عقد درحقوق شکلی و رویه قضائی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
2 تکالیف و مسئولیت های بانک، درلایحه جدید قانون تجارت درایجاد وگردش سالم چک (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
3 جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن با نگرشی در لایحه قانون جدید تجارت (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
4 حقوق و تکالیف چک الکترونیکی با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
5 شرایط و موانع مسئولیت ظهر نویس نسبت به اصل مبلغ و خسارت تاخیر تادیه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
6 ماهیت حق فسخ در عقود جایز با محوریت عقد وکالت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
7 مطالعه تطبیقی قوه قاهره در ایران و مصر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی حقوق و قضایی