دکتر مرتضی محمدی شیرکلایی

دکتر مرتضی محمدی شیرکلایی استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر مرتضی محمدی شیرکلایی

Dr. Morteza Mohammadi Shirkolaei

استادیار، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.