دکتر هادی علی اکبریان

دکتر هادی علی اکبریان دانشیار، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر هادی علی اکبریان

Dr. Hadi Aliakbarian

دانشیار، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.