دکتر علی عبدالعالی

دکتر علی عبدالعالی دانشیار، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر علی عبدالعالی

Dr. Ali Abdolali

دانشیار، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.