دکتر یاسر نوروزی

دکتر یاسر نوروزی دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر یاسر نوروزی

Dr. Yaser Norouzi

دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.