دکتر داود ظریفی

دکتر داود ظریفی دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان

دکتر داود ظریفی

Dr. Davoud Zarifi

دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.