دکتر روح اله ملکی

دکتر روح اله ملکی مدرس آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

دکتر روح اله ملکی

Dr. Roohollah Maleki

مدرس آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.