مهندس مصطفی امیری

مهندس مصطفی امیری کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

مهندس مصطفی امیری

Mostafa Amiri

کارشناس ارشد مهندسی برق مخابرات، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.