دکتر رضا فرضی زاده

دکتر رضا فرضی زاده دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رضا فرضی زاده

Dr. REZA Farzizadeh

دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Designing a Dual-Purpose Device for Strengthening Pectoralis Major and Triceps Muscles (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری های پیشرفته ورزشی دوره: 6، شماره: 1
2 Effect of Interval Resistance Training with Different Intensities on Some Selected Adipokines in Obese Men (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 15، شماره: 4
3 بررسی پلی مورفیسم R۵۷۷X در ژن ACTN۳ درکشتی گیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 14، شماره: 28
4 بررسی تاثیر دو الگوی کاهش وزن سریع بر آسیب سلولی عضلات قلبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 9، شماره: 17
5 تاثیر خستگی وامانده ساز بر دامنه نیروی عکس العمل زمین در کشتی گیران تیم ملی در طی دویدن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در فیزیولوژی ورزشی دوره: 1، شماره: 1
6 مقایسه اثر آنی و هشت هفته تمرینات در آب و تراباند بر نرخ بارگذاری، ایمپالس و گشتاور آزاد در افراد دارای پای پرونیت هنگام راه رفتن: یک مطالعه کار آزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 24، شماره: 4
7 مقایسه تأثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حادّ 2 درصد و 4 درصد بر سطوح آنزیم‌های کراتین کیناز و تروپونین قلبی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آنی تمرین در آب بر طیف فرکانس الکتریکی عضله پهن داخلی در افراد دارای پای پرونیت طی راه رفتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
2 اثر آنی تمرینات تراباند بر طیف فرکانس الکتریکی عضلات اندام تحتانی در افراد دارای پای پرونیت طی راه رفتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
3 اثر آنی تمرینات تراباند بر طیف فرکانس الکتریکی عضله پهن داخلی در افراد دارای پای پرونیت طی راه رفتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
4 اثر تمرینات در آب و تراباند برسرعت راه رفتن در افراد دارای پای پرونیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
5 اجزای ترکیب بدن مزاج های مختلف غیر ورزشکار جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
6 ارتباط آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی با لیپوپروتئین های پلاسما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
7 ارتباط بینVO۲max و توده عضله اسکلتی درکشتی گیران حرفه ای جوان تیم ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
8 ارتباط بینVO۲maxو درصد چربی درکشتی گیران حرفه ای جوان تیم ملی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
9 الکترومایوگرافی هنگام فعالیت بدنی برای ثبت شاخص های انجام شده در عضلات (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
10 بررسی ارتباط قدرت عضلات پایین تنه با مقدار vo۲max، درصدچربی ران و توده خالص بدن کشتی گیران حرفه ای و مبتدی نوجوان پسر شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
11 بررسی وضعیت آمادگی قلبی- عروقی، شاخص توده بدنی و WHR دانشجویان (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
12 بررسی وضعیت آمادگی قلبی- عروقی، شاخص توده بدنی و WHR دانشجویان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
13 پیچیدگی و آنتروپی sEMG در خستگی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
14 تاثیر ۸ هفته تمرینات پیلاتس با دو فرکانس متفاوت و بی تمرینی متعاقب آن بر بهبود علائم بیماری آرتروز در زنان مبتلا به آرتروز (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
15 تاثیر آموزش تردمیل با پشتیبانی از وزن بدن بر عملکرد قلبی عروقی و ریوی در افراد مبتلا به آسیب نخاع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
16 تاثیر آنی تمرین در آب بر مولفه نیروی عمودی و داخلی-خارجی عکس العمل زمین در افراد دارای پای پرونیت هنگام راه رفتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
17 تاثیر تمرین هوازی منتخب بر میزان تحمل گلوکز خوراکی در زنان خانه دار شهرستان گرمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
18 تاثیر تمرینات مقاومتی بر میزان توده خالص بدن کشتی گیران نوجوان مبتدی و حرفه ای شهر اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
19 تاثیر تمرینات ورزشی بر سطح لاکتات خون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
20 تاثیر شش هفته تمرین وامانده ساز همراه با مصرف گلوتامین و بتاآلانین روی لاکتات دهیدروژنازLDH کشتیگیران نخبه شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
21 تاثیر مصرف کافئین بر میزان لاکتات خون، توان بی هوازی و شاخص خستگی در جوانان ورزشکار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
22 تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس همراه با مصرف مکمل گلوتامین بر توان هوازی و توان بی هوازی پسران چاق فعال شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
23 تاثیر هشت هفته تمرین در آب با شدت کم تا متوسط بر ترکیب بدنی و توان هوازی پسران چاق و فعال دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
24 تاثیرکاهش وزن سریع بر شاخص های هماتولوژیکی و عملکردی کشتی گیران نوجوان نخبه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در تربیت بدنی،علوم ورزشی و قهرمانی
25 تاثیرهشت هفته دویدن روی تردمیل همراه با مصرف گلوتامین بر متابولیسم چربی،در پسران چاق و فعال دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
26 تاثیرهشت هفته راه رفتن روی تردمیل همراه با مصرف گلوتامین بر متابولیسم چربی،در پسران چاق و فعال دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
27 تاثیرهشت هفته مصرف مکمل کربوهیدرات کربو شارژ با مقدار متفاوت روی عملکرد و رکورد ۱۰۰ متر کرال سینه شناگران نخبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
28 تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی به روش وامانده ساز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
29 توصیف میزان اهمیت شاخص های موثر در شناسایی افراد مستعد کشتی از دیدگاه متخصصین تربیت بدنی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم ورزشی و سلامت
30 توصیف میزان اهمیت شاخصهای موثر در شناسایی افراد مستعد کشتی از دیدگاه متخصصین تربیت بدنی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
31 کاربرد الکترومایوگرافی در فعالیت ورزشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
32 مطالعه همبستگی بین طول پایین تنه و عملکرد سرعتی نوجوانان پسر ورزشکار شهر اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فیزیولوژی ورزشی
33 مقایسه تاثیر آنی تمرینات در آب و تراباند بر گشتاور آزاد در افراد دارای پای پرونیت هنگام راه رفتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی
34 مقایسه توده خالص بدن، قدرت پایین تنهVO۲maxودرصد چربی ران کشتی گیران زبده با مبتدی مبتدی (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی
35 مقایسه دو نوع تمرین تراباند و مقاومتی بر ترکیب بدنی مردان سالمند غیرفعال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تازه های پژوهش در فیزیولوژی ورزشی