دکتر مرتضی حسینی نژاد

دکتر مرتضی حسینی نژاد دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

دکتر مرتضی حسینی نژاد

Dr. Morteza Hosseininejad

دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر ترکیبات دکس مدتومیدین- کتامین و زایلازین-کتامین بر میزان اکسیژن اشباع خون در سگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
2 ارزیابی تاثیر تزریق داخل عضلانی هورمون رشد بر تغییرات هیستومورفومتری صفحه رشد استخوان ها در خرگوش نابالغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از تک یاخته توکسوپلاسما گوندیی در گوسفندان مناطقی از استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 30، شماره: 3
4 بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ ها در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 32، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تهیه آنتی ژن حاصل از تکی زوآیت تک یاخته توکسوپلاسما گوندیی جهت استفاده در تست های سرولوژیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 ردیابی حضور سرمی توکسوپلاسماگوندای در سگهای مناطق مختلف استان تهران با استفاده از روش فلیورسنت غیرمستقیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 گزارش موردی کاتاراکت دوطرفه در یک خرگوش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران