دکتر هیثم حیدرزاده

دکتر هیثم حیدرزاده استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دکتر هیثم حیدرزاده

Dr. Heysam Heidarzadeh

استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانورس مونت موریلونیت بر خواص خمیری و مقاومتی ماسه ی رس دار (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 37، شماره: 22
2 بهینه سازی مشخصه های میراگر غیرخطی ویسکوز به منظور کاهش پاسخ سازه ی بتنی با رفتار خطی و غیرخطی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 35
3 چیدمان بهینه ابر مهاربندهای کمانش ناپذیر به منظور بهینه سازی رفتار سازه های بلند تحت بار انفجار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 2
4 شبیه‌سازی رواناب سطحی شهری و اولویت‌بندی زیرحوضه‌های بحرانی با استفاده از مدل SWMM و روش TOPSIS (مطالعه موردی: شهر شهرکرد) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل های رفتاری خاک در ساختار قالب های هایپوالاستیسیته و هایپوپلاستیسیته به زبان ساده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی نتایج روش اجزای محدود و تحلیل هم هندسی در تحلیل المان چهار گرهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
3 اصلاح بار دینامیکی زلزله به روشهای مختلف و مقایسه عملکرد آنها در تحلیل دینامیکی شیروانی های خاکی در تحلیل های المان محدود و تفاضل محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
4 بررسی اثر نانو رس بنتونیت بر پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه رس دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
5 بررسی پارامترهای جنبش نیرومند زمین در سه زلزله تربت حیدریه، ذررات، زیوه به روش مستقیم و روش تبدیل سریع موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
6 بررسی تاثیر استفاده از روکش های نفوذپذیر بر میزان رواناب سطحی شهری مطالعه موردی: کوی فرهنگیان شهرکرد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
7 بررسی تاثیر بام سبز بر میزان رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM مطالعه ی موردی: کوی فرهنگیان شهرکرد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
8 بررسی تاثیر تنسور کرنش گرین – لاگرانژ و تنسور کرنش متداول مهندسی بر پارامترهای خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 بررسی تاثیر تنسور کرنش گرین – لاگرانژ وتنسور کرنش متداول مهندسی بر پارامترهای خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 بررسی تاثیر نانو رس بنتونیت بر مقدار چگالی توده ویژه خاک (Gs) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
11 تاثیر اضافه نمودن نانو ذرات رس بر درصد تخلخل خاک رس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
12 تاثیر اضافه نمودن نانو رس و درصد رطوبت بر مقاومت فشاری خاک رس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
13 تخمین داده های شتاب طراحی موثر A95، شدت آریاس و شدت مشخصه زلزله های تربت حیدریه، ذررات، زیوه با استفاده از تبدیل سریع موجکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
14 مطالعه عددی مسیر تنش در ساخت سد خاکی با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
15 مفهوم هایپوپلاستیسیته جهت شبیه سازی رفتار سیکلیک رس ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
16 مقاوم سازی دیوار برشی فولادی با استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 مقایسه عملکرد ساختارهای متفاوت نگهبان در برابر رفتار خاک های چندلایه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران