دکتر محمودرضا صاحبی

دکتر محمودرضا صاحبی دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمودرضا صاحبی

Dr. Mahmoud Reza Sahebi

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.