دکتر کاظم رنگزن

دکتر کاظم رنگزن دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر کاظم رنگزن

Dr. Kazem Rangzan

دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه خرس قهوه ای (Ursus arctos) در منطقه حفاظت شده شیمبار، استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 18
2 مدل سازی مطلوبیت زیستگاه های حیات وحش با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) در منطقه حفاظت شده شیمبار (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 6، شماره: 1
3 آنالیز و رده بندی طیفی سنگ های آذرین و دگرگون منطقه ی همدان در جهت بررسی های سنجش از دور با استفاده از طیف سنجی بازتابی آزمایشگاهی (۲۵۰۰-۳۵۰ نانومتر) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
4 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان رامهرمز با تلفیق مدل دراستیک و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 4
5 ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 3
6 ارزیابی شاخصهای تراکم شهری در امکانسنجی استفاده از پتانسیل انرژی خورشیدی با استفاده از GIS (مطالعه موردی منطقه ۴ اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 64
7 ارزیابی قابلیت تصاویر ماهوارهای سنتینل-۲ و لندست ۸ و تلفیق تصاویر در پهنهبندی فصلی شاخصهای کیفی NSFWQI و IRWQIsc در آبهای سطحی نمونه پژوهش: رودخانه کارون (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 1
8 ارزیابی کاربرد طیف الکترومغناطیس در کارایی روش های خاک ورزی حفاظتی و مرسوم در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 3
9 ارزیابی مکانی و زمانی غلظتPM۲.۵ در استان خوزستان و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 2
10 ارزیابی نسبی زمین ساخت فعال با استفاده از تحلیل ریخت سنجی ، بررسی موردی حوضه آبریز رودخانه دز، جنوب باختری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
11 ایجاد و توسعه پایگاه داده مکانی حیات وحش(مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
12 بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
13 برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از سنجش از دور، شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با روش پنمن- مانتیث- فائو در باغات مرکبات شمال خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 4
14 برآورد درصد ذرات خاک با استفاده از روش طیف سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در منطقه سمیرم اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 6
15 بررسی زمانی- مکانی آلودگی دی اکسید نیتروژن در استان خوزستان با استفاده از سنجنده TROPOMI (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 17، شماره: 2
16 بررسی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل مدالوس (مطالعه موردی: اراضی غرب اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی کارایی روش طیف سنجی مرئی-مادون قرمز نزدیک در تخمین برخی ویژگی های خاک منطقه ی سمیرم اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 2
18 بهبود نتایج حاصل از مدل دراستیک با استفاده از هوش مصنوعی جهت ارزیابی آسیب پذیری آبخوان آبرفتی دشت رامهرمز (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
19 پایش تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش مقایسه پس از طبقه‌بندی تصاویر ماهواره لندست (مطالعة موردی: اراضی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 4، شماره: 4
20 پتانسیل یابی سایت های دیدبانی یگان های رزمی با استفاده از GIS و منطق فازی در منطقه نصرآباد اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 11، شماره: 33
21 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبریز باغان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 5، شماره: 4
22 پهنه بندی خطرپذیری زلزله با استفاده سیستم استنتاج فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
23 پهنه بندی خطرپذیری زلزله و مکانیابی مناطق امن در زمان مخاطرات طبیعی با استفاده الگوریتمهای هوش مصنوعی و GIS (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 27، شماره: 3
24 پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل زنجیره مارکوف-CA (مطالعه موردی: منطقه کوهمره سرخی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
25 تحلیل درجه خطرپذیری مناطق شهری به منظور مدیریت بحران پس از زلزله با استفاده از روش FAHP در GIS مطالعه موردی: منطقه یک اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
26 تخمین پتانسیل سقف های ساختمانی جهت استفاده ی سیستم های فتوولتاییک در مناطق شهری و توسعه ی آن در سیستم های اطلاعات جغرافیایی مبتنی بر وب مطالعه موردی: منطقه 4 اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 105
27 تعیین درجه حرارت سطح اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست (مطالعة موردی: کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
28 تعیین مناسب ترین روش استخراج دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست۸ در کلان شهر کرج (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 8، شماره: 3
29 تعیین مناطق بالقوه صید ماهی در خلیج فارس، با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 9، شماره: 1
30 تلفیق تکنیک های سنجش از دور GIS و مدل LCM با رویکرد مدل سازی توسعه شهری نمونه موردی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 5، شماره: 17
31 رتبه بندی مکان یابی دهکده گردشگری با تاکید بر معیارهای زیست محیطی به روش FTOPSIS (مطالعه موردی شهرستان شوش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 18، شماره: 51
32 روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی بر داده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبار غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
33 شناسایی پلی مورف های آلومینوسیلیکات (AL۲SiO۵) با استفاده ازطیف سنج Field Spec®۳ در منطقه همدان (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 2، شماره: 4
34 کاربرد تلفیق تصاویر ماهواره ای لندست-8 و سنتینل-2 در پایش محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 3
35 کاربرد روش فرکتال در تعیین مقادیر پایه فلزات سمی به منظور محاسبه شاخص عامل آلودگی در رسوبات آبراهه ای منطقه الشتر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 2
36 کانی شناسی، منشا رسوبات بادی- ماسه ای و ارزیابی بیابان زایی در ناحیه شرق و شمال شرق اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 3
37 محاسبه اکتیویته سیالات در میگماتیت های همدان با استفاده از کانی کردیریت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 7، شماره: 3
38 مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در مدل LCM (پژوهش موردی: منطقه کوهمره سرخی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 4
39 مدل سازی و پهنه بندی پارامترهای کیفیت آب با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-2 و هوش محاسباتی (مطالعه موردی: رودخانه کارون) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 4
40 مدلسازی توسعه شهری با استفاده از رویکردهای پیشپردازش آماری و مدل پرسپترون چند لایه (نمونه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 26، شماره: 4
41 مقایسه دو مدلEPM وMPSIAC در برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند خوزستان با استفاده ازتکنیک های RS و GIS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 40، شماره: 63
42 مقایسه روشهای شبکه عصبی مصنوعی و سیستمفازی در تعیین زمان پیشهشدار سیلاب نمونه موردی زیرحوزه آبخیز رودخانه زرد - استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 28، شماره: 1
43 مکان یابی منطقه استقرار یگان های پشتیبانی خدمات رزمی با استفاده از سامانه استنتاج فازی در منطقه نصرآباد اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 58
44 مکان یابی واحدهای صنایع چوب در استان خوزستان به روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
45 مکانیابی محل دفن پسماند شهری با استفاده از مدلهای -AHP Fuzzy و Fuzzy-TOPSIS در محیط GIS : مطالعه موردی شهر پاکدشت استان تهران (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات سطوح نفوذناپذیر با تلفیق روشهای زیرپیکسل و پیکسل پایه از تصاویر لندست درکلانشهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 آشکارسازی و تعیین سطح زیر کشت گیاه نیشکر بر روی تصویر فرا طیفیHyperion (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
3 اثر زونهای گسلش بر الگوی نشت گاز در منطقه مسجد سلیمان با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ارائه الگوی بهینه توزیع مراکز آموزشی با استفاده از روش AHP و GIS (مطالعه موردی: منطقه یک اهواز) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
5 ارائه مدل جدید DEFLOGIC جهت پتانسیل یابی آبهای زیرزمینی کارستی درمحیط GIS (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
6 ارائه مدلی جدید در آشکارسای تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
7 ارائه مدلی جدید در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
8 ارائه یک سامانه تحت وب به منظور مسیریابی چندمعیاره برای گردشگران (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 ارتقاء دقت طبقهبندی تلفیق دادههای راداری و اپتیکی مبتنی بر الگوریتم نوین MICO-SR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
10 ارزیابی آسیب پذیری آبهای زیرزمینی دشت ورامین نسبت به آلودگی نیتراته با استفاده از DRASTIC تصحیح شده در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
11 ارزیابی بیلان کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی دشت اندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
12 ارزیابی پارامترهای موثر بر زمین لغزش در حوزه ابخیز اعلاء - رود زرد باغملک با استفاده از تکنیک های سنجش از دور، GIS و روش های آماری (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
13 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین با استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور و GIS (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
14 ارزیابی دقت مدلهای IDW و Kriging جخهت درونیابی داده های سطح آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
15 ارزیابی عوامل محیطی اثر گذار بر استقرار توده های گیاهی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز کمستان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
16 ارزیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از تحلیل آمار فضایی در GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
17 ارزیابی مدل گردش عمومی جو bcc-csm1.1.m تحت شرایط تغییر اقلیم برای بارندگی ماهانه در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
18 ارزیابی نواحی بهینه برای احداث پنل های خورشیدی با استفاده از سنجش از دور و GIS در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
19 ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) به روش AHPمطالعه موردی:شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
20 استخراج گسل ها و شکستگی ها از تصاویر ماهواره ای لندست با استفاده از تکنیک PCA به منظور مدیریت کارآمد بر منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
21 استفاده از Earth Google در شناسایی چاه ها و خطوط لوله نفت: مطالعه موردی میدان نفتی گچساران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
22 استفاده از Web-GIS در ایجاد بانک داده های طیفی علوم زمین (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
23 استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS جهت اکتشاف و پیشنهاد مناطق مناسب به لحاظ کیفیت شیمیایی در محدوده دشتهای قلعه رزه و بیدروبه (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 استفاده از روش Maximum Likelihood و مدل LMM برای برآورد میزان تغییرات مناطق بیابانی شرق اهواز (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
25 استفاده از سنجنده های مختلف ماهواره ای در تعیین کلروفیل منابع آبی وبررسی این روشها در اندازه گیری کلروفیل آبهای جنوب استان (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی کیفیت آب رودخانه کرخه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
27 استفاده از طیف سنج 3 Field Spec® در مقایسه ماسه سنگ اورانیوم دار شمال چین و آغاجاری خوزستان (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
28 امکان سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از RS,GIS (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
29 انالیز و شبیه سزای طیفی سنگهای منطقه همدان با استفاده از دستگاه طیف سنج زمینی Fieldspec3: ابزاری برای مطالعات دورسنجی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
30 ایجاد یک پایگاه داده زمین مرجع و شبکه هندسی برای مدییرت شبکه توزیع آب منطقه شهری کیانپارس و کیان آباد (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
31 GIS پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش همپوشانی شاخص وزنی در محیط ( مطالعه موردی در محدوده تاقدیس پابده ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
32 Web-GIS Based Fire Emergency Response System (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
33 WebGIS و کاربرد آن در مدیریت بحران خطوط لوله گازشهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
34 بارزسازی تغییرات زیست محیطی احداث سد گتوند علیا با استفاده از تصاویر لندست (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
35 بخش بندی و کاهش همزمان ناهمگنی حاصل از سنحنده و اهداف زمینی در تصاویر SAR به روش بهبود مولفه های اصلی تصویر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
36 برآورد آسیب پذیری زیست محیطی در حوضه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
37 برآورد دقیق پارامترهای مورفومتری و اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای (GIS) و سنجش از دور (مطالعه موردی سد کارون3) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 برآورد دمای سطح گنبدهای نمکی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 و الگوریتم پنجره مجزا، مطالعه موردی: گنبدهای نمکی جهانی، کنار سیاه و گج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
39 برآورد رطوبت خاک به روش طیف سنجی در منطقه سمیرم اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
40 برآورد میزان رسوبدهی حوضه امامزاده عبداله شهرستان بغملک با استفاده از سنجش از رو و GIS در مدل Mpsiac و مقایسه با روشهای سنتی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
41 برآوردتبخیروتعرق بااستفاده ازسنجش ازدورومقایسه نتایج آن با روش تجربی پنمن ـ مانتیث ـ فائو درباغات مرکبات شمال خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 بررسی ارتباط شواهد لرزه‌ای با عناصر سطحی زمین در تفسیر فعالیت گسل‌های شوشتر و لهبری با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
43 بررسی انواع روشهای ارتباط جزایرحرارتی شهری و نوع کاربری/پوششزمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی: کلانشهر کرج) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
44 بررسی بیلان دشت ایذه و نقش تکتونیک در ارتباط هیدرولیکی آبخوانهای بین حوضه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
45 بررسی پتانسیل آلودگی آبخوان دشت عقیلی بااستفاده از GIS و روش SINTACS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
46 بررسی تغییرات زیست محیطی تالاب میانگیران با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
47 بررسی تغییرات کاربری اراضی و تاثیرات آن بر بیابان زایی درغرب استان خوزستان با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
48 بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه کارون در بازه گتوند – اهواز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
49 بررسی تغییرات منطقه پایین دست سد کرخه قبل و بعد از ساخت سد با استفاده از تصاویر چند زمانه Landsat (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
50 بررسی توانائی تعیین میزان شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
51 بررسی رفتار طیفی کانی های کربناته با استفاده از طیف سنج فیلداسپک 3 و نرم افزار PRISM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
52 بررسی کارایی شاخص های منتج از فناوری سنجش از دور در بارزسازی توده های گرد و غبار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
53 بررسی کارایی شاخص های منتج از فناوری سنجش از دور در بارزسازی توده های گرد و غبار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
54 بررسی میزان تغییرات بیابانزایی در جنوب شرق اهواز با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
55 بررسی میزان تغییرات بیابانزایی در منطقه هویزه با استفاده از سنجش از دور وGIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
56 بررسی نقش کاربری اراضی در شکل گیری جزایر حرارتی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
57 بررسی و تحلیل نقش کاربری اراضی در شکل گیری جزایر حرارتی با استفاده از R.S و GIS: نمونه موردی شهر اهواز (دریافت مقاله) سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری
58 بررسی وضعیت پوشش دهی و شعاع عملکردی پارک های شهری(مورد پژوهش: پارک های منطقه ۴ شهر اهواز) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
59 بکارگیری توام یادگیری تعبیه شده و رگرسیون تنک به منظور بهبود دقت طبقه بندی مبتن یبر تلفیق داده های سه سنجنده ای راداری و اپتیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
60 پایش آلودگی نفتی دریاهاو اقیانوس ها بابهره گیری ازفناوری سنجش ازدور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
61 پایش طوفان های گرد و غبار با استفاده از فناوری سنجش از دور در منطقه غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
62 پایش مقادیر رطوبت غلاف در مزارع نیشکر با سنجش از دور و شبکه عصبی (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
63 پتانسیل یابی سایت های دیدبانی یگان های رزمی با استفاده از GIS و منطقفازی در منطقه نصرآباد اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
64 پتانسیل یابی معادن مواد و مصالح رودخانه ای با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تکنیکهای GIS (در محدوده رودخانه اعلاء رامهرمز) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
65 پتانسیل یابی منابع آب زیر زمینی با استفاده از روش AHP FUZZY مطالعه موردی چهارگوش نقشه 1:100000 مسجد سلیمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
66 پهنه بندی آلاینده های هوا با استفاده از مدل های آماری و تکنیک های GIS .مطالعه موردی(شهر تهران) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
67 پهنه بندی پتانسیل توسعه سیستم های فتوولتاییک با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
68 پهنه بندی پتانسیل فرسایش با استفاده از اطلاعات ماهو.اره ای و GIS(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد شهید عباسپور-خوزستان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
69 پهنه بندی خطر آب گرفتگی شهری با استفاده از تصاویر لندست به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
70 پهنه بندی خطر خروج نشتهای هیدروکربنی از میادین نفتی در مناطق مسکونی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی شهرستان مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
71 پهنه بندی درجه - روزهای نیاز به سرمایش با بررسی پارامترهای اقلیمی دما و ارتفاع با استفاده از gis درمنطقه خوزستان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
72 پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوزه پگاه سرخ گتوند با استفاده از تکنیک‌های R.S و GIS و مدل EPM (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
73 پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ با استفاده از تکنیکهای RS و GIS و مدل MPSIAC (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
74 پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ با استفاده از تکنیکهای RS و GIS و مدلMPSIAC (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
75 پهنه بندی نقشه شوری خاک با استفاده ازپردازش تصویر ماهوارهای ASTER و GIS در مدیریت اراضی نیشکر ( مطالعه موردی اراضی نیشکر واحد کشت و صنعت دعبل خزاعی - خوزستان ) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
76 پهنه بندی و پایش فصلی بارش آینده با استفاده از مدل M.1.CSM1-BCC و داده های سنجش از دور تحت شرایط تغییر اقلیم در سراسر استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
77 پیش بینی امکان توسعه شهر مسجدسلیمان بر اساس ملاحظات زیست محیطی با استفاده از تکنیک های GIS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
78 تاثیر شاخص های تراکم شهری برپتانسیل تابشی انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
79 تأثیر ساختارهای زمین شناسی بر وضعیت کمی و کیفی آبخوان دشت اندیمشک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
80 تعیین خصوصیات فیزیوگرافی و تخمین آورد سالانه با استفاده از GIS (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
81 تعیین مزارع فاقد زهکشی مناسب با مدلسازی و تحلیل سطح آب حاصل از زهکش مزارع در محیط GIS (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
82 تعیین مشیر بهینه آزادراه اهواز_دهدز با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی،اقتصادی و فنی با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و gis (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
83 تعیین میزان حساسیت پذیری مناطق بیابانی شرق اهواز با استفاده از مدل MEDALUS در سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
84 تلفیق AHP و Weighted Overlay برای برآورد آسیب پذیری زیست محیطی در حوضه آبخیز با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز کمستان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
85 تلفیق سنجش از دور و GIS در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی محدوده لالی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
86 تلفیق شاخص NDVI و باند ترمال تصویر ماهوارهای برای استخراج نقشه تراکم پوشش گیاهی با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز کمستان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
87 تهیه نقشه LST با استفاده از تصاویر ماهواره ای نمونه موردی شهراهواز (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
88 تهیه نقشه حساسیت به بیابانزایی با تلفیق تکنیک های سنجش از دور، GIS و روش (ESAs) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
89 رابطه پایداری شیب - رطوبت و لیتولوژی با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی و داده های ماهواره ای در محدوده تنگ بستانک کمربند ساختاری زاگرس جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
90 ریزپهنه بندی خطرزلزله بامدل FAHP-مورد مطالعه منطقه یک کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
91 شناخت پتانسیل های آب زیرزمینی و بررسی عوامل آلوده کننده دشت ایذه (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
92 شناسائی آلایندههای کیفی در مصب رودخانه کارون بزرگ و ارائه راه حلهای مدیریتی در جهت بهبود کیفیت آن (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
93 شناسایی آلودگی های هیدروکربنی در استان خوزستان با استفاده از طبقه بندی درخت تصمیم بر روی تصاویر لندست 8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
94 شناسایی آنومالی های ژئوبوتانی به عنوان نشانگرهای سطحی نشت هیدروکربن در میدان نفتی مارون با استفاده از طیف سنج فیلداسپک 3 ونرم افزار TSG (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
95 شناسایی آنومالی های مادون قرمز حرارتی قبل از وقوع زلزله سیستم لرزه ای جنوب شرق استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
96 شناسایی کانی های آلتراسیون به عنوان نشانگرهای سطحی نشت هیدروکربن (Microseepage) در میدان نفتی مارون با استفاده از طیف سنج فیلداسپک3 ونرم افزارTSG (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران
97 شناسایی مناطق آسیبپذیر و مکانیابی محلهای اسکان موقت با استفاده از روش SWOT Fuzzy-AHP : مطالعه موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
98 شناسایی و استخراج رابطه بین میزان لیتیم و مشخصات محدوده های جذبی در 6 کانی از مهمترین کانی های لیتیم به کمک فن طیف سنجی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
99 شناسایی و تخمین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی با استفاده از داده های بهنگام سنجنده هایپریون (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
100 طبقه بندی تجمعی داده های راداری و اپتیکی براساس ویژگی های مکانی چندگانه چند سطحی و بافتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
101 طراحی پایگاه داده مکان مرجع و شبکه هندسی برای مدیریت شبکه آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی کشت و صنعت شمال خرمشهر) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
102 طراحی خطوط انتقال نیرو با استفاده از GIS و الگوریتم PSO (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
103 طراحی سامانه Web GIS با استفاده از نرمافزارهای منبع باز جهت اطلاع رسانی امکانات رفاهی اماکن توریستی مطالعه موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
104 طراحی سامانه Web-GIS حیات وحش استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
105 طراحی و ایجاد پایگاه داده مکان مرجع برای شبکه آب و فاضلاب (مطالعه ی موردی شهرستان امیدیه) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
106 طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاعات مکانی بومی جهت ساماندهی اطلاعات توصیفی و مکانی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
107 کاربرد GIS و شاخص های ژئومورفیک در پهنه بندی تکتونیک فعال زون زاگرس (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
108 کاربرد تابع مشخص نرمال چوله برای کاهش خطا در کلاس بندی تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
109 کاربرد تکنیک های سنجش از دور و GIS و مدل RUSLE در پهنه بندی فرسایش و برآورد رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
110 کاربرد تکنیکهای سنجش از دور (R.S) و (GIS) در تخمین تولید اولیه (فیتوپلانکتونهای) سواحل جزیره قشم و تنگه هرمز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
111 کاربرد داده های طیفی در برآورد نیاز آبی گندم زراعی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 90
112 کاربرد روش فازی تاپسیس سلسله مراتبی‌(HFTOPSIS) در مدیریت مواد زائد جامد شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
113 کاربرد سنجش از دور و GIS در بهبود مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی درشبکه های آبیاری گتوند (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
114 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی دبی چاه آب زیر زمینی در دشت ایذه خوزستان با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
115 کاربرد فناوری سنجش از دور در کاهش آسیب پذیری گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
116 محاسبه بیلان آب زیرزمینی در دشت چنانه استان خوزستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
117 محاسبه حجم وسطح دریاچه سد کارون ۳ با استفاده از سنجش از دور و GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
118 محاسبه میزان تاثیر گذاری پارامترهای مدل DRASTIC بر اسیب پذیری آبخوان دشت عقیلی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
119 محل مناسب تشکیل ذخایر مس پورفیری کجاست؟ مطالعه موردی در بخش جنوبی کمربند آتشفشانی ایران مرکزی (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
120 مدل سازی ارتباط بین بارندگی و اشل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی:بخشی از حوضه رودخانه دز در زاگرس مرکزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی شهرسازی ،جغرافیا،برنامه ریزی شهری و گردشگری
121 مدلسازی توسعه عملکردهای شهری و کاربرد مدلهای زیست محیطی در در محیط GIS برای تعیین مناطق مستعد برای توسعه فیزیکی شهر (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
122 مدیریت شبکه فاضلاب منطقه شهری کیانپارس و کیان آباد با طراحی ژئودیتابیس و شبکه هندسی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
123 مروری بر فناوری Web-GIS و نقش آن در مدیریت و حفاظت حیات وحش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
124 مسریابی بهینه خطوط انتقال نیرو با استفاده از روش AHP فازی و GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
125 مسیریابی بهترین معابر نفوذی در عملیات نظامی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و منطق فازی در منطقه نصرآباد استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
126 مطالعه رسوب گذاری حوضه شمال غربی خلیج فارس ( حد فاصل رودخانة زهره تا بندر دیلم ) با استفاده از تکنیک های سنجش از دور0 Study of Sedimentation Pattern and Current in an Area Northes Part of the Persion Gulf between Zohreh River until Dealam port using Remote Sensing (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
127 مطالعه مورفولوژی و کانی شناسی تپه های ماسه ای اهواز با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و مطالعات میدانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
128 مقایسه تاثیر عوامل ساختاری - ژئومورفولوژیکی در ظهور چشمه های بیدروبه با محدوده تاقدیس پابده درشمال غرب محدوده قلعه رزه – وشمال شرق خوزستان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
129 مقایسه تکنیک‌های فازی _مبنا و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مدیریت پسماندهای شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
130 مقایسه دو روش تصمیم گیری AHPوFuzzy-AHP در پتانسیل یابی منابع آب زیر زمینی در منطقه قلعه رزه و بیدروبه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
131 مقایسه روش های طبقه بندی متداول و پیشرفته در استخراج نقشه کاربری اراضی منطقه آزاد اروند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
132 مقایسه سه روش طبقه بندی حداکثر احتمال، ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
133 مکان یابی ایستگاههای آتش نشانی شهر اهواز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی
134 مکان یابی دفاتر پست بانک جدید با استفاده از GIS و سیستم استنتاج فازی مطالعه موردی منطقهی 1 کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
135 مکانیابی دهکده گردشگری با سیستم استنتاج فازی، مطالعه موردی: شهرستان شوش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
136 نظارت کیفیت آب براساس پراکندگی رسوبات با استفاده از تصویر ماهواره ای فراطیفی هایپریون (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
137 نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در تعیین مناطق مستعد استقرار یگان های توپخانه و موشکی با روش Fuzzy TOPSIS، Fuzzy AHP در مانور منطقه جرقویه استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
138 نقش فراداده در مدیریت داد ههای زمین (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین