دکتر محمدسعدی مسگری

دکتر محمدسعدی مسگری دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر محمدسعدی مسگری

Dr. Mohammad Sadi Mesgari

دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.