دکتر محمود حیدریان

دکتر محمود حیدریان دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر محمود حیدریان

Dr. Mahmood Heydarian

دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Prehistoric Evidence of Sonqor Koliyaie Plain in Central Zagros (دریافت مقاله) مطالعات باستان شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
2 بررسی و تحلیل الگوی استقراری محوطههای مسوسنگ و مفرغ حاشیه جنوبشرقی دشت ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 1
3 سیستم اطلاعات جغرافیایی در پژوهش های باستان شناسی ایران؛ پیشینه، روند و مشکلات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 3
4 کاربرد GIS و منطق فازی در مدیریت منابع فرهنگی؛ ارائه مدل پیش بینی محوطه های مس-وسنگ چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 3
5 محوطه های نویافته دوره ایلام میانی در منطقه میان کوه شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 5، شماره: 1
6 مطالعه سفال دوره مس سنگ شهرستان هرسین، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 4، شماره: 2
7 مطالعه سفال دوره مس سنگ میانه چهارمحال و بختیاری با استفاده از آنالیز پتروگرافی و ICP-OES (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 2
8 مطالعه کانی شناسی سفال های دوره های مس سنگ و مفرغ کول تپه هادی شهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 2
9 مطالعه کانی نگاری سفال های لبه وار یخته (اوروک) آغاز ایلامی چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 4، شماره: 1
10 مطالعه یافته های باستان شناسی حاصل از بررسی روشمند و تعیین عرصه و حریم تپه جمالو، چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 باستان شناسی شناخت بر اساس رویکردهای نظری باستان شناسی و مطالعات علوم اعصاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی بناها و آثار معماری دوره های باستانی تبرستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
3 بررسی کاربرد مدل رگرسیون لجستیک و رگرسیون خطی در پیش بینی محوطه های باستانی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
4 بررسی نقش عوامل زیست محیطی در پراکنش محوطه های باستانی شهر بابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
5 بررسی نقش عوامل زیست محیطی در پراکنش محوطه های باستانی شهر بابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
6 پژوهشی تحلیلی بر توزیع فضایی آثار باستان شناختی آمل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
7 تاثیر متقابل آثارموزهای در رونق گردشگری؛ مطالعه موردی بخش جیرفت موزه منطقه ای جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
8 تاثیر میزان بارش و منابع آبی در شکل گیری استقرارهای دوره تاریخی مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
9 تأثیر فرهنگ یانیق بر محوطه های عصر مفرغ منطقه جنوب شرقی شهرستان ملایر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
10 تعامل محیط زیست و انسان؛ بررسی پراکنش محوطه های باستانی نواحی چالوس،بیرون بشم (مرزن آباد) و کلاردشت (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
11 جاذبه های تاریخی- باستان شناسی شهر اردبیل و تاثیر آنها در رونق گردشگری منطقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
12 جغرافیای طبیعی شهرستان سنقر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
13 داده های باستان شناسی زیر آب و تأثیر آن ها در توسعه ورزش ساحلی، مطالعه موردی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
14 روش های آزمایشگاهی موثر در تجزیه و تحلیل داده های سفالی (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
15 عصر آهن سنقر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران
16 فرهنگ لپویی و حوزه نفوذ آن در کوهستان های چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
17 گنبدهای نمکی ایران جاذبه ای ژئومورفولوژیکی جهت توسعه گردشگری ایران مطالعه موردی، استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
18 مروری بر الگوهای استقراری مس سنگ حوضه آبریز گاورود و جامیشان سنقروکلیایی، زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
19 مطالعات تشریحی زغال های حاصل از کاوش های باستان شناسی تپه کلار به منظور شناسایی جنس چوب بکار رفته در فعالیت های معماری و صنعتی غرب تبرستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
20 مطالعه پراکنش و گستردگی سفال دالما در دشت ملایر23 (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و هنر سفال و سفالگری
21 معرفی هنر حجاری ظروف سنگی جیرفت در هزاره سوم پ.م (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
22 نقش منابع آبی در پراکنذگی استقرارهای دوران ساسانی شهرستان سنقر (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
23 نقش منابع آبی در شکل گیری استقرارهای باستانی بخش شرقی مازندران ( گلوگاه، بهشهر، جویبار، ساری، سوادکوه، قائم شهر و نکا ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین