دکتر حجت اله خدری غریب وند

دکتر حجت اله خدری غریب وند استادیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر حجت اله خدری غریب وند

Dr. Hojatollah Khedri gharibvand

استادیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر گونه Camphorosma monspeliaca بر متغیرهای خاکی در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 64
2 تحولات مدیریت مرتع در ایران با تاکید بر قوانین و مقررات، و ممیزی مراتع در قلمرو بهره برداران مرتعی (بخش اول) (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا گونه (Camphorosma monspeliaca) در استان چهارمحال و بختیاری در خطر است ؟ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
2 آیا گونه های گیاهی بر خاک تاثیر می گذارند؟ تاثیر گونه Camphorosma monspeliaca بر برخی عناصرخاک (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 ارزیابی نگرش جوامع محلی در زمینه تخریب جنگل ها و مراتع در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
4 تحلیل امکانات و خدمات کانونهای اسکان در مناطق عشایری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 تحلیل تغییرات جمعیت عشایر استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان طی سه دهه گذشته (60، 70 و 80) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
6 تغییر پذیری برخی عناصر خاک در سیمای سرزمین ، مطالعه موردی: رویشگاه گونه Camphorosma monspeliaca (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
7 تغییر پذیری متغیرهای خاکی در سیمای سرزمین مطالعه موردی: رویشگاه گونه Camphorosma monspeliaca (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
8 حفاظت تنوع زیستی با حمایت ازدامداری چوپانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
9 ضرورت مطالعه رویشگاه های گون گزی (Astragalus adscendens) در مناطق زاگرس نشین بختیاری: کارکرد ها، فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)
10 مروری انتقادی بر تاثیر عملیات های اصلاح و احیای مراتع بر بهبود معیشت و توانمندسازی بهره برداران مرتعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
11 مروری جامع بر گونه دارویی Capparis spinosa L : با تاکید بر پراکنش در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی