دکتر نواز خرازیان

دکتر نواز خرازیان دانشیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر نواز خرازیان

Dr. Navaz Kharazian

دانشیار زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر فلاونوئید تام موجود در عصاره متانولی برگ کاسنی بر القای تمایز سلول های بنیادی ۱۹P به سلول های انسولین ساز (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 23، شماره: 110
2 اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل آلای رنگین کمان در شرایط in vitro (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 16، شماره: 1
3 Floristic studies, life forms and chorology of plants in Kouh-payeh area, Isfahan Province, Iran (دریافت مقاله) مجله علوم زیستی خاورمیانه دوره: 19، شماره: 1
4 Floristic, Life Form, and Chorological Studies of Saldaran Protected Region, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی القای تمایز سلول های بنیادی به سلول های بتای پانکراس به وسیله عصاره متانولی یونجه (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 22، شماره: 6
6 تاکسونومی و ریخت شناسیSalvia spinosa L. (Lamiaceae) در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 1، شماره: 1
7 مطالعه گیاگانی پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده پلنگ گالون در استان اصفهان، ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antifungal effect of Wingnut (Pterocarya fraxinifolia) leaves extract against saprolegnia isolated from rainbow trout eyed eggs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 اثر ضد قارچی عصاره برگ درخت لرگ (Pterocarya fraxinifolia) بر روی قارچ ساپرولگنیای جداسازی شده از تخم چشم زده قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 Chemotaxonomy study and flavonoid diversity of Teucrium polium, T. capitatum, T. gnaphalodes and T. orientale (Lamiaceae) from Zagros region, Iran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 Flavonoid constituents and chemotypes of the genus Teucrium L. (Lamiaceae); section Polium from Zagros region, Iran (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
5 Fungal infestation of the affected rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs in the good hygienic practice hatcheries in Chaharmahal-o- Bakhtiary Province (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
6 Identification of flavonoid constituents in Teucrium melissoides, T. parviflorum, T. oliverianum and T. scordium (Lamiaceae) from Zagros region, Iran (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 Identification of specific flavonoids and their diversity in four subspecies of Teucrium orientale from Iran (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچهای کوهی (مجازی)
8 Study of flavonoid compounds in Scutellaria multicaulis, S. nepetifolia, S. patonii and S. condensata from Zagros, Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
9 Valuation of the Anti-Fungal Activity of Myrtle (Myrtus communis L.) Extract on Saprolegnia-infected Rainbow Trout Eggs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
10 بررسی آلودگی قارچی سالن های انکوباسیون قزل آلای رنگین کمان دارای مدیریت بهداشتی مناسب در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
11 بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاه مورد (Myrtus communis) روی عفونت ساپرولگنیایی تخم قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
12 بررسی تاثیر عصاره گیاه یونجه برای تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سمت سلول های بتاپانکراس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 بررسی تنوع الگوهای فلاونوئیدی در بین جمعیتهای Salvia multicaulis Vahl. (Lamiaceae) و S. hydrangea Dc. ex. Benth در ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
14 تنوع الگوهای فلاونوئیدی در بین جمعیتهای متعلق به 6 گونه از جنس (Lamiaceae) Stachys L. در ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
15 تنوع الگوهای فلاونوییدی در بین برخی از گونه های جنس Phlomis L در ناحیه زاگرس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 تنوع صفات ریخت شناسی در برخی از گونه های جنس Phlomis L در ناحیه زاگرس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 تنوع کاریوتیپی برخی از گونه های جنس Nepeta L. Lamiaceae در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
18 شناسایی محتویات فلاونوئیدی در گونه های Teucrium melissoides، T. parviflorum، T. oliverianum وT. scordium (Lamiaceae) از ناحیه زاگرس، ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
19 مطالعه تنوع ژنتیکی و ریخت شناسی جمعیت های ماروبیوم کونئاتوم ( Marrubium cunneatum) در ایران با بهره گیری از نشانگرهای ریخت شناسی و مولکولی آی اس اس آر (ISSR) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
20 مطالعه کموتاکسونومی و تنوع فلاونوئیدی درگونه های Teucrium polium، T. capitatum، T. Gnapahalodes و T. orientale ( Lamiaceae) از ناحیه زاگرس، ایران (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
21 معرفی گیاهان دارویی و انحصاری منطقه حفاظت شده پلنگ گالون در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه
22 معرفی گیاهان دارویی، مرتعی و انحصاری ناحیه کوهپایه در شرق استان اصفهان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران