دکتر محمد رستم پور

دکتر محمد رستم پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباد

دکتر محمد رستم پور

Dr. Mohammad Rostampour

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study on the Effectiveness of Cognitive, Affective, and Personality Traits on English Foreign Language Learners’ Lexical Knowledge (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 1
2 استعاره های عمدی در متون خبری زبان فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 12، شماره: 2
3 From Hegelian Ethical Substance to Lacanian Impossible Thing: An Ethical-Psychoanalytic Study of Sophocles’ Antigone (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبی انتقادی دوره: 2، شماره: 1
4 ساختار موضوعی افعال حسی شنوایی در زبان فارسی در چارچوب دستور ساخت گلدبرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 13، شماره: 1
5 ساختار موضوعی فعل حسی «دیدن» در زبان فارسی: رویکرد دستور ساخت گلدبرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Critical Review of Culture Related Content in Iranian Junior High School Textbooks (Prospects ۱,۲,۳): Teachers’ Perspectives (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی
2 Evaluating the main causes of failure in learning and teachingEnglish among students (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات
3 Examining Gardner's Multiple Intelligence Theory in English Language Learning among Primary Teachers: A Case Study (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علمی پژوهشی روانشناسی و علوم تربیتی
4 The Effects of Telling Jokes on Word Perception in Iranian EFL Classrooms (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی
5 The quality of English textbook in Iranian high school from the view point of teachers (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی
6 The Relationship Between Prosody and Politeness: A Review Study (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی
7 The Role of Task Complexity and Working Memory Capacity in Language Learning (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی
8 بررسی برهمکنش MK-801 در اثرات ضداضطرابی عصاره هیدروالکلی دانه ی شوید در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور