دکتر محمد مهدی دوالی

دکتر محمد مهدی دوالی دانشگاه پیام نور

دکتر محمد مهدی دوالی

دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مهارتهای شغلی بر خشنودی شغلی با نقش میانجی گر فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 8، شماره: 1
2 اولویت بندی معیارهای انتخاب بندر توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی ( رویکرد تحلیل سلسله مراتبی) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 19، شماره: 109
3 بررسی نقش میانجی تمایل به خرید الکترونیکی در ارزیابی شناختی از فاصله اجتماعی و شدت استفاده از شبکه‎های اجتماعی در طی پاندمی COVID-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 9، شماره: 3
4 تاثیر اضطراب برند بر عقده از برند با میانجی گری نفرت از برند و تعدیل گری محبت به برند (مورد مطالعه: برند خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 2
5 تاثیر تولید سبز و خلاقیت بر مزیت رقابتی از طریق تصویر برند سبز (نمونه موردی: مخازن پلی اتیلن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 6، شماره: 4
6 تاثیر درک سیاست‎ های سازمانی بر خلاقیت کارکنان با میانجیگری دانش ضمنی و نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای در اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 10، شماره: 4
7 تاثیر دورکاری بر رضایت شغلی کارکنان با میانجی گری استقلال شغلی و تعارض کار و خانواده در طول همه گیری کرونا (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 12، شماره: 1
8 تاثیر سازگاری شغلی بر فلات زدگی با نقش تعدیل گر خودکارآمدی شغلی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 9، شماره: 2
9 تاثیر صفات تاریک شخصیت بر فرسودگی شغلی هنرمندان با نقش تعدیل گر هوش هیجانی (مطالعه موردی: هنرمندان شهرستان درگز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی هنر دوره: 1، شماره: 1
10 تاثیر فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد با میانجی گری کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک سرمایه) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 20، شماره: 48
11 تاثیر قصد خرید و پیشایندهای آن بر اخبار جعلی با تعدیل گری اعتماد برند: رویکرد زنجیره یادگیری اجتماعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 13، شماره: 2
12 خصوصیات مدیران شایسته در سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 20
13 سنجش میزان به کارگیری مولفه های مدیریت دانش در سازمان بازرسی کل کشور (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 3، شماره: 1
14 شناسایی و اولویت بندی پیشایندهای عدم اشتراک گذاری دانش در بین کارکنان شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 2
15 طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
16 طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
17 طراحی مدل هوشمندسازی سازمان با تکنیک تحلیل داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 9، شماره: 1
18 معیارهای شایسته گزینی مدیران دانشگاهی بر اساس آموزه های اسلامی (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رابطه بین ارزش برند و نوآوری در بازاریابی با عملکرد سازمان و نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار (مطالعه موردی: شرکت میهن ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
2 استراتژی هایی برای ایجاد ارزش از طریق تجارب فردی و جمعی مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
3 بررسی تاثیر سبک رهبری سازمانی بر خلاقیت سازمانی با میانجیگری سکوت سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر رفتارهای کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان دانشکده فنی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
5 بررسی تاثیر سرمایه فکری سبز بر مدیریت منابع انسانی سبز با میانجی گری آگاهی زیست محیطی کارکنان در بین کارکنان هتل های کیش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
6 بررسی تاثیر شخصیت بر رفتار شهروند سازمانی و کج رفتاری های محیط کار با نقش میانجی حساسیت به عدالت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
7 بررسی تاثیرتناسب ارتباطات خارجی بر رفتار شهروندی برند با تبیین نقش میانجی فهم برند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
8 بررسی تأثیر رضایت کارکنان بر وفاداری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (کارکنان شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
9 بررسی تأثیر فناوری اطلاعات با میانجیگری فرهنگ سازمانی بر مدیریت بحران (مطالعه موردی: شرکت نفت ستاره خلیج فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
10 بررسی رابطه بین تعهد برند و اعتماد برند با توجه به نقش میانجی ارزش درک شده (مورد مطالعه: مشتریان گروه صنعتی کاوه ساوه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و فرآیند کنترل و نظارت مورد: سازمان بازرسی کل کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
12 بررسی عوامل انگیزشی موثر بر بهره وری کارکنان دانشگاه های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری بر اساس مدل آلدرفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
13 بررسی میزان مقاومت مشتری در برابر فناوریهای هوشمند(مورد مطالعه بانک سرمایه استان تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
14 تأثیر عوامل درون سرزمینی بر انتخاب بندر از نظر شرکت های حمل و نقل بین المللی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
15 سازمان فرهنگ ساز مروری بر مفاهیم کلیدی، اهمیت و مراحل طراحی آن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
16 فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
17 فساد و بازارهای نوظهور: بررسی سیستماتیک مورد استناد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
18 مروری بر مفاهیم، رویکردها و مدل های توانمندسازی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی
19 مطالعه اکتشافی جهت ارائه مولفه های بومی تاثیرگذار بر خرید ناگهانی (مورد مطالعه : برند کیف و کفش دنیلی ایران) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
20 میزان تاثیر رهبری تحول آفرین بر اشتیاق شغلی با میانجی گری توانمند سازی ساختاری (مورد مطالعه، کارکنان جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
21 نقد و بررسی تئوری اسناد با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت