دکتر محمود جعفری دهقی

دکتر محمود جعفری دهقی استاد دانشگاه تهران

دکتر محمود جعفری دهقی

Dr. Mahmood Jafari Dehaghi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آرمانشهر حکیم طوس در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 1، شماره: 1
2 از زن ستیزی تا زن ستایی در حدیقه الحقیقه سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 3، شماره: 9
3 بررسی پیدایش فعل وجهی «رسیدن» در فارسی از منظر دستوری‌شدگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علم زبان دوره: 7، شماره: 11
4 بررسی تطبیقی نسخه خطی مسالک و ممالک جرجانی و متن جهان نامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی سرانجام جمشید، پادشاه اساطیری در مآخذ گوناگون (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 9، شماره: 31
6 تحول تاریخی برخی واج‌ها در تالشیِ مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 1
7 خلقت آدم در اسطوه آفرینش مانوی(بررسی فصل ۶۴ کفالای قبطی نسخه برلین) (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 1، شماره: 7
8 سیمای زن در ادبیات معاصر نیلوفر کبود بوف کور (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 5، شماره: 15
9 فعل و وابسته های آن در ساخت کنایی در کردی و قیاس آن با فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 11، شماره: 2
10 گرز گاوسر فریدون و منشا آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 2
11 گزارش منوچهر جوان جم از تیشتر باران ساز در متن فارسی میانه دادستان دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 1، شماره: 2
12 معیارهای تشخیص شعر در اوستای جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 9، شماره: 1
13 نامه بلخی برزمهر(bh۱) (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 1
14 نقد کتاب دوازده متن باستانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 1
15 نقش و تأثیرگذاری گروه‌های تبعیدی و جابه‌جا شده در عصر ساسانیان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 21، شماره: 10
16 نگاهی تازه به کتیبه پهلوی آذرشب مشهور به نیروگاه سیکل ترکیبی (کازرون چهارده) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 10
17 وام واژه های بلخی در پارسی نو (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 2، شماره: 4
18 وضعیت زن ساسانی بر پایه قوانین ازدواج و طلاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایران شناسان در جست وجوی شیخ جام (دریافت مقاله) همایش بین المللی هزاره شیخ جام
2 تاریخ بیهقی در جهان ایران شناسی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
3 جان: در ادبیات پهلوی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
4 سناریوی عشق در ادب غنایی فارسی با تکیه بر لیلی و مجنون نظامی و زهره و منوچهر اثر ایرج میرزا (یک بررسی شناختی) (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
5 کون و فساد در فلسفه زردشتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
6 گزارش ایران شناسان از جنبه های شاعرانگی تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی(۱۴۰۱)
7 ویلیامز جکسن و باباطاهر (دریافت مقاله) چهارمین همایش تجلیل از مفاخر همدان «همایش ملی هزاره باباطاهر»