دکتر ارسلان خلیلی مقدم

دکتر ارسلان خلیلی مقدم استادیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر ارسلان خلیلی مقدم

Dr. Arsalan Khalili moghadam

استادیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.