دکتر فریبرز خواجعلی

دکتر فریبرز خواجعلی استاد تمام علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر فریبرز خواجعلی

Dr. Fariborz Khajali

استاد تمام علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application of Trimethylglycine Supplement in Broiler Chicken’s Diets with a High Dose of Dietary Guanidinoacetic Acid: Influence on Growth Performance and Physiological Variables (دریافت مقاله) مجله علوم طیور دوره: 10، شماره: 2
2 اثر افزودن سطوح مختلف ویتامین A به جیره های بر پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 13، شماره: 3
3 اثر جیره دارای گندم و سبوس گندم مکمل شده با آنزیم کمبو بر عملکرد رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی محتویات گوارشی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
4 اثر کربوهیدرات غیر نشاسته ای جیره های مختلف مکمل شده با آنزیم بر عملکرد، فعالیت آنزیمی، ریخت شناسی بافت روده و بیان ژن های انتقال دهنده مواد مغذی و تولید موسین در روده باریک جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 3
5 ارزیابی اثر عصاره الکلی برگ توت سفید (Morus alba) بر شاخص های خونی، سرمی و آنتی اکسیدانی جوجه های گوشتی تحت تنش سرمایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 1
6 استفاده از گوانیدینو استیک اسید در جیره های کم پروتئین و تاثیر آن بر عملکرد رشد و وقوع آسیت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 14
7 بررسی اثر پودر کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) و عصاره الکلی برگ توت سفید (Morus alba) در مقایسه با ویتامین بر عملکرد رشد و مورفولوژی پرزهای روده در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 33، شماره: 1
8 بررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه داروئی عدس الملک (Securigera securidaca) بر عملکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
9 بررسی طول دوره تغذیه با جیره های پیش دان و پس دان بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و بستر جوجه های گوشتی ماده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
10 بررسی طول دوره تغذیه با جیره های پیش دان و پس دان بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و بستر جوجه های گوشتی ماده (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 33
11 بیان ژن بتا 1-3 1-4 گلوکاناز درباکتری Lactococcus lactis با هدف تولید غذای پروبیوتیک دام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 6، شماره: 2
12 تاثیر آویلامایسین و پروبیوتیک بر رشد جبرانی جوجه های گوشتی متعاقب تغذیه با یک جیره کم تراکم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
13 تاثیر آویلامایسین و پروبیوتیک بر رشد جبرانی جوجه های گوشتی متعاقب تغذیه با یک جیره کم تراکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
14 تاثیر بیومین‎ایمبو و بیومین پی‎ای‎پی بر عملکرد رشد، پراکسیداسیون‎لیپیدی و نیتریک‎اکساید در سرم بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 10، شماره: 1
15 تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا با و بدون استفاده ازآنزیم بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و غلظتپلاسمایی هورمونهای تیرویید جوجه خروسهای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 1
16 تاثیر جو و آنزیم بر عملکرد، لاشه، فعالیت آنزیمی و فرآسنجه های گوارشی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 4
17 تاثیر جیره کم پروتئین مکمل شده با اسیدهای آمینه بر عملکرد، جوجه درآوری و پاسخ ایمنی مرغ های مادر گوشتی در چرخه دوم تولید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 2
18 تاثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
19 تاثیر عصاره مالت جو (Hordeum vulgare) در جیره غذایی بر عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی مدفوع جوجه های شترمرغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 16، شماره: 1
20 تاثیر کرفس کوهی در جلوگیری از وقوع سندرم فشار خون ریوی در مرغ های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
21 تاثیر گیاه گزنه Urtica dioica)) بر پارامترهای سرم و بیان ژن های نیتریک اکسید سنتتاز و اندوتلین ۱ در جوجه های گوشتی درگیر با فشار خون ریوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 4
22 تاثیر مکمل خوراکی ال-کارنیتین بر الکتروکاردیوگرام جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاع بالا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 5، شماره: 10
23 تاثیر نانو ذرات سلنیوم و سلنیوم آلی در مقایسه با ویتامین C بر عملکرد رشد،ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
24 تاثیر نسبت اسیدهای چرب بلند زنجیر غیراشباع امگا-۳ به امگا-۶ بر عملکرد رشد، ریخت شناسی روده کوچک و لیپوژنز در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 2
25 مقایسه فراسنجه های فیزیولوژیکی جوجه های گوشتی سالم ومبتلا به آسیت تحت بالینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش های ناشی از حمل ونقل جاده ای بر رفاه و کیفیت گوشت طیور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
2 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و تولید مثلی با استفاده از مدل دو صفتی در گاو هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 بیان ژن بتاگلوکاناز در باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس به منظور دستیابی به مکمل پروبیوتیک غذای طیور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 درجه بندی کیفی گوشت با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
5 همسانه سازی و بیان ژن LicBM2 کد کننده آنزیم بتاگلوکاناز در باکتری اشرشیای کلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست