مهندس بابک منصورپور

مهندس بابک منصورپور معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور عشایر استان اردبیل

مهندس بابک منصورپور

Babak Mansorpour

معاونت توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور عشایر استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.