مهندس بابک منصورپور

مهندس بابک منصورپور مدیر مالی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

مهندس بابک منصورپور

Babak Mansorpour

مدیر مالی سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.