دکتر اسدالله خدیوی

دکتر اسدالله خدیوی مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

دکتر اسدالله خدیوی

Dr. Asadollah Khadivi

مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.