دکتر اسداله خدیوی

دکتر اسداله خدیوی مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

دکتر اسداله خدیوی

Dr. Asadollah Khadivi

مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشنایی با شاخصه ها و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی و بهره گیری از آن ها برای آموزش کودکان دبستانی (دریافت مقاله) مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی دوره: 1، شماره: 1
2 ارائه مدل شایستگی در انتصاب مدیران در سازمان های خدماتی از طریق شناسایی و پرورش شایستگی های مدیران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان ها (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 13، شماره: 47
3 ارتقاء سرمایه روان شناختی دانش آموزان از طریق توانمندسازی یادگیری (تجارب زیسته مدیران مدارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 17، شماره: 61
4 ارزشیابی بدون تخلف، در آموزش های آنلاین: با استناد به دو نظریه سطوح شناختی بنجامین بلوم و هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 39
5 Designing a model for selecting a company growth strategy based on market and product success forecasts by comparing FIS and ANFIS methods (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 5
6 The Challenges of Assessing Medical Educational Policies in Iran: A Systematic Review (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 17، شماره: 1
7 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونیک) بر ساختار کالبدی شهر از دیدگاه کارکنان منطقه ۱ شهرداری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی رابطه ادراک نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی سواد سلامت دانش آموزان دختر شهر تبریز بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 4
10 بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت تدریس در دانشگاه فرهنگیان ؛مطالعه موردی: پردیس های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 7، شماره: 1
11 بررسی عوامل موثر بر دو سو توانی آموزش عالی و تحلیل قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از ترکیب مدلسازی تفسیری – ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
12 بررسی مفهومی سواد دیجیتالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 3
13 بررسی مفهومی سواد دیجیتالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 1، شماره: 2
15 بومی سازی مدل معماری سازمانی برای دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات دوره: 1، شماره: 2
16 پدیدارنگاری برنامه فلسفه برای کودکان(P۴C) در آموزش ابتدایی ایران (سیاستگذاری، راهبردها و عمل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 38
17 تاثیر راهبرد مبتنی بر زمینه براساس اصول یادگیری مغز محور بر سطوح یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 4
18 تدوین شاخص های ارزیابی معماری سیستم های اطلاعات بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 5
19 تدوین مدلی برای مدیریت منابع انسانی مدیران مدارس عجبشیر در سال تحصیلی (۸۶-۱۳۸۵) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 1، شماره: 1
20 تدوین و ارزیابی استراتژیهای توسعه بازارچه مرزی کیله براساس مدل (SWOT) و فرایند تحلیل شبکهای (ANP) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 5، شماره: 21
21 ترویج تفکر انتقادی: ارزشیابی کتاب های درسی دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه مدیریت دوره: 1، شماره: 1
22 تعیین مؤلفه های نظارت حمایتی و ارائه مدل ادراکی مناسب برای آن در نظام آموزش و پرورش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 13
23 رابطه ی هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 4
24 رویکرد نظری به فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
25 شرایط علی ارزیابی سیاست های آموزش عالی رشته های غیرپزشکی (تئوری داده بنیاد) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات مدیریت و رهبری در سازمان های آموزشی دوره: 1، شماره: 1
26 طراحی الگوی انتخاب استراتژی رشد شرکت بر اساس ماتریس آنسف با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 2
27 طراحی الگوی شایستگی انتخاب مدیران در سازمان‌های خدماتی و تعیین شایستگی مدیران متناسب با پست سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 1
28 طراحی و تدوین الگویی برای ارزشیابی اثربخشی و عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 3
29 مطالعه میزان مهارت خواندن دانش آموزان اول ابتدایی در مناطق دوزبانه و تک زبانه (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 11، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با شاخصه ها و ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی و بهره گیری از آن ها برای آموزش کودکان دبستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران
2 آموزش و پرورش و سواد رسانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
3 ارزشیابی برنامه درسی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
4 ارزیابی درونی گروه آموزشی تربیت حرفه ای پردیس فاطمه الزهرا (س) دانشگاه فرهنگیان تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
5 بررسی تاثیر آموزش های کتاب کار و فناوری پایه ی ششم ابتدایی بر علاقه مندی دانش آموزان شهرستان شبستر بر همکاری در خانه در سال تحصیلی 97-1396 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
6 بررسی تاثیر ابعاد توانمند سازی نیروی انسانی بر کیفیت عملکرد سازمانی بانک انصارشعب استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
7 بررسی تاثیر هوش معنوی و ویژگی های جمعیت شناختی بر اخلاق حرفه ای معلمان (نمونه موردی: معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعی در مقطع راهنمایی شهر اهر) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 بررسی چگونگی تاثیر توانمند سازی کارکنان بر ابعاد عملکرد سازمانی در بانک انصار شعب استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی رابطه ابعادهوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین در بیمارستانهای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
10 بررسی رابطه انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی با انگیزه پیشرفت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
11 بررسی رابطه بین اجرای نظام جانشین پروری با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
12 بررسی رابطه بین ارزیابی و شناسایی کاندیداها با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه تبریز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
13 بررسی رابطه بین اعتماد انتزاعی و سبکهای تصمیم گیری مدیران مدارس شهر اهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
14 بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در بین دبیران دبیرستانهای دولتی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
15 بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با نوآوری در بین مدیران آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 1391-1390 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
16 بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی مدیران زن و مرد بر رضایت شغلی کارکنان کارخانه داروسازی داملران رازک لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت شغلی مطالعه موردی (کارخانه داروسازی داملران رازک لرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
18 بررسی رابطه ی میزان عزت نفس با انتخاب رشته ی تحصیلی در بین دو گروه دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور ارومیه در سال تحصیلی 93-93 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار
19 بررسی عوامل مرتبط با فعالیت های پژوهشی دانشجویان دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
20 بررسی میزان کاربرد شاخصهای پرورش مدیر در بین مدیران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در سال 1391 (دریافت مقاله) نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور
21 بررسی وضعیت مدیریت دانش درمدیریت شعب بانک تجارت استان آذربایجان شرقی و ارائه الگوی مناسب برای آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
22 بررسی ویژگی های مطالعه تطبیقی فرهنگ سازمانی با مالکیت شرکت های دولتی و خصوصی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و نخستین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت و کسب و کار
23 بصیرت در مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
24 تاثیر یادگیری الکترونیکی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
25 تاثیرادراک کارکنان ازسیاست های سازمانی بردرگیری شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش موردمطالعه کارکنان پلدشت و چایپاره 95 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
26 تبیین رفتار شهروندی سازمانی معلمان دوره ابتدایی بر اساس اعتماد سازمانی آنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
27 تحکیم بنیاد خانواده و سبک زندگی اسلامی-ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
28 تغییرات سازمانی و راههای غلبه بر مقاومت در برابر تغییرات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
29 رابطه پذیرش یادگیری الکترونیکی با آمادگی خودتنظیمی یادگیری و انگیزه پیشرفت دانشجویان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
30 رابطه تعهد شغلی اعضای هیئت علمی با انگیزش تحصیلی دانشجویاندانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
31 رابطه رهبری کاریزماتیک اعضای هیئت علمی با انگیزش تحصیلیدانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
32 رهبری معنوی در سازمان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
33 زمینه های ارتقاء هوش هیجانی نیروی انسانی در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 سازمان های آموزشی درپرتومدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
35 سازمان یادگیرنده، الگوی مناسبی برای سازمانهای عصر حاضر (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
36 سازمانهای یادگیرنده الگویی برای ارتقاء سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
37 سنتزپژوهی مولفه ها، ابزارها و روش های به کار رفته در معماری سازمانی دانشگاهی به منظور افزایش بهره وری در دانشگاه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
38 شایستگی های مدیران از منظر مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
39 طرح ارزشیابی توصیفی و صلاحیت های حرفه ای معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
40 فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نقش آن در تدوین برنامه درسی و آموزشی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
41 مدل تصعیدی نظارت آموزشی (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
42 مدل توسعه ای نظارت در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
43 مدیریت منابع انسانی سبز راهی برای پایداری سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
44 معناداری زندگی برون رفتی بر پدیده های منفی در سازمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
45 مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش در هلال احمر استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
46 مقایسه نو آوری سازمانی ادارات دولتی منطقه ترکمنانچای براساس بی تفاوتی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
47 میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند از دیدگاه مدیران مدارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی
48 نقش چرخش شغلی در عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی و آموزشی، درمانی دانشگاه علومپزشکی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
49 نقش فرهنگ سازمانی در ایجاد رضایت شغلی و سلامت سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی