دکتر داوود قاسم زاده

دکتر داوود قاسم زاده دانشگاه فرهنگیان- پردیس علامه امینی تبریز

دکتر داوود قاسم زاده

Dr. Davood Ghasemzadeh

دانشگاه فرهنگیان- پردیس علامه امینی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.