دکتر بهمن فرهادی بانسوله

دکتر بهمن فرهادی بانسوله عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

دکتر بهمن فرهادی بانسوله

Dr. Bahman Farhadi

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.