دکتر احمدرضا قاسمی دستگردی

دکتر احمدرضا قاسمی دستگردی دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر احمدرضا قاسمی دستگردی

Dr. Ahmadreza Ghasemi dastgerdi

دانشیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه یک مدل پیش بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
2 ارزیابی و پیش بینی خشکسالی های آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI و مدل های زنجیره مارکف مرتبه اول تا سوم (مطالعه موردی: دشت بروجن) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
3 الگوی توزیع ریشه و جذب آب در خاک های مطبق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
4 پایش و پیش بینی خشکسالی های آب زیرزمینی دشت شهرکرد با استفاده از شاخص GRI و مدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 4، شماره: 1
5 توسعه‌ی یک شاخص ترکیبی جدید (CDI) برای ارزیابی چندمتغیره خشک‌سالی‌های دشت شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 8، شماره: 29
6 شناسایی آفت سن مادر در مزارع غلات با استفاده از تکنیک پردازش تصاویر دریافتی از پهپاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
7 کاربرد مدل تلفیقی تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی در پایش خشک سالی هواشناسی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کوهرنگ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص خشکسالی احیایی (RDI) (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
2 بررسی تاثیر همزمان آبیاری بخشی منطقه ریشه و کانی زیولیت بر توسعه ریشه و کارایی مصرف آب گیاه فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 پایش و پهنه بندی خشکسالی های آب زیرزمینی دشت بروجن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
4 پهنه بندی خشکسالی آب های زیرزمینی با استفاده از شاخص GRI در دشت شهرکرد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران