دکتر مهدی رادفر

دکتر مهدی رادفر استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی رادفر

Dr. Mahdi Radfar

استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی خشکسالی‌های هیدروژئولوژیکی و هواشناسی دشت شهرکرد و تعیین مناطق بحرانی آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
2 ارزیابی کارایی توابع مفصل در برآورد تلفات بارش و مدلسازی بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
3 ارزیابی و مقایسه پارامتر های ناشی از شکست سد قره آقاچ با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 1
4 بررسی سیل پذیری مناطق پایین دست ناشی از وقوع بیشترین سیلاب محتمل در سد خاکی قره آقاچ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 2
5 بررسی سیل گیری اراضی پایین دست تحت سناریو های مختلف ناشی از شکست سد خاکی قره آقاچ (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
6 بررسی کیفیت آب باران شهر اصفهان تحت تاثیر غلظت آلودگی هوا در سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط دوره: 10، شماره: 4
7 بررسی منشاء آلاینده نیترات رودخانه تجن درمحدوده سد شهید رجایی تا مصب دریا با استفاده از منحنی های تداوم بار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 34، شماره: 1
8 بررسی میزان تاثیر برخی از پارامترهای استفاده شده برروی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک (حوضه آبخیز کسیلیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
9 بررسی و پایش شدت و تداوم خشکسالی کشاورزی دشت شهرکرد در نیم قرن اخیر و مقایسه آن با خشکسالی های هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
10 بررسی و تحلیل حساسیت روش های تجربی برآورد تبخیر از سطح آزاد آب سد چغاخور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 3
11 تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان همدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
12 تحلیل عدم قطعیت تراز سطح آب مخازن سد کارون و دز ناشی از عدم قطعیت هیدروگراف جریان های ورودی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
13 تصفیه پساب کرومی توسط تالاب مصنوعی با بستر سرباره و اثر افزودن زیست جاذب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 2
14 تعیین مناطق احداث دیوار حائل به منظور کاهش سیل گیری اراضی روستای مهرگرد در اثر جریان سیلابی ناشی از شکست سد خاکی قره آقاچ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
15 تعیین مناطق خطر پذیر ناشی از نشت شریانی و شکست در سد خاکی قره آقاچ با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات محیط زیستی سازه های هیدرولیکی طرح انتقال آب کوهرنگ ۳، بر اکوسیستم رودخانه کوهرنگ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
2 تاثیر استفاده از سرباره صنایع فولاد برای حذف آلاینده کروم فاضلاب در تالاب مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب