دکتر مهدی رادفر

دکتر مهدی رادفر استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی رادفر

Dr. Mahdi Radfar

استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "گزارش فنی" تحلیل روند خصوصیات خشکسالی های هواشناسی استان همدان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
2 ارزیابی خشکسالی‌های هیدروژئولوژیکی و هواشناسی دشت شهرکرد و تعیین مناطق بحرانی آبخوان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 4
3 ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریت سفره آب زیرزمینی دشت بروجن - فرادنبه با استفاده از مدل WEAP (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 10، شماره: 2
4 ارزیابی کارایی توابع مفصل در برآورد تلفات بارش و مدلسازی بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز کسیلیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 1
5 ارزیابی و مقایسه پارامتر های ناشی از شکست سد قره آقاچ با استفاده از رابطه Froehlich و مدل BREACH (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 1
6 اصلاح معادلات تجربی برآورد نشت با استفاده از تشابه ابعادی (کانال خاکی بلداجی، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
7 برآورد نشت در کانال های انتقال آب با معادلات تجربی و مدل SEEP/W (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
8 بررسی تاثیرپذیری سطح آب زیرزمینی از نشت و نفوذ در کانال های انتقال آب (مطالعه موردی: بلداجی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 42، شماره: 4
9 بررسی سیل پذیری مناطق پایین دست ناشی از وقوع بیشترین سیلاب محتمل در سد خاکی قره آقاچ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی میزان تاثیر برخی از پارامترهای استفاده شده برروی هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک (حوضه آبخیز کسیلیان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
11 بررسی و پایش شدت و تداوم خشکسالی کشاورزی دشت شهرکرد در نیم قرن اخیر و مقایسه آن با خشکسالی های هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 2
12 تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های استان همدان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 3
13 تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب در حوضه آبخیز کارون بزرگ به کمک گشتاورهای خطی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در شبیه سازی رواناب حوضه چغاخور با استفاده از مدل SWAT و الگوریتم SUFI-2 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش ماتریس ICOLD مطالعه موردی: تونل کوهرنگ ۳ (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
3 ارزیابی پارامترهای شکست سد خاکی قره آقاچ در حالت نشت شریانی و جریان روگذری با استفاده از مدل breach gui (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 ارزیابی پارامترهای ناشی از شکست سد خاکی قره آقاچ با استفاده از رابطه فرولیچ (1995) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 ارزیابی پتانسیل اراضی دشت شهرکرد برای اجرای انواع سیستم های آبیاری به منظور مدیریت بهره برداری از منابع آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
6 ارزیابی توان روش های آماری و داده محور در تخمین مقدار اکسیژن محلول رودخانه ها (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
7 ارزیابی روند افت و خیز دینامیکی و تعیین مناطق بحرانی سفره آب زیرزمینی دشت شهرکرد نسبت به شرایط خشکسالی جهت مدیریت بهینه آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
8 ارزیابی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک من کندال و سن (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
9 ارزیابی ضرورت مدیریت منابع آب کشاورزی در توسعه پایدار دشت لور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
10 ارزیابی عملکرد مدل SDSM در تولید سری های زمانی بارش، دمای حداقل و دمای حداکثر در ایستگاه هواشناسی آورگان، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
11 ارزیابی عملکرد مدل ها الگوریتم ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان در بازسازی داده های گمشده بارش (مطالعه موردی: استان قزوین) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 ارزیابی کیفیت آب دو آبخوان دشت لردگان برای آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
13 ارزیابی کیفیت آب رودخانه کارون از نظر شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 ارزیابی کیفیت آبخوانهای دشت لردگان جهت شرب (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
15 ارزیابی و پهنه بندی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص دشت شهرکرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
16 برآورد عمق و زمان شکست سد خاکی قره آقاچ در اثر جریان روگذری (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 بررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی بر رواناب تولیدی حوضه آبریز چغاخور با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 بررسی تغییرات بارش وتبخیر و دما و پیامدهای آنها بر وضعیت دشت قزوین (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
19 بررسی تغییرات طولانی مدت بارش و تبخیر و پیامدهای آنها بر وضعیت کشاورزی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
20 بررسی روند شاخص خشکی دومارتن در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
21 بررسی روند و شدت آلودگی و تعیین مناطق بحرانی آبخوان دشت شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
22 بررسی کیفیت آب باران اصفهان و شهرکرد با توجه به استاندارد های موجود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
23 بررسی محل وقوع آبشستگی ناشی از تنگ شدگی آبراهه و تاثیر صفحات مستغرق بر آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی و پهنه بندی روند تغییرات برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
25 بررسی وجود یا عدم وجود بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری با پایش و پهنه بندی خشکسالی در آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
26 بررسی وضعیت آبخوان دشت الیگودرز- ازنا تحت اعمال سناریوهای مختلف مدیریتی با استفاده از مدل MODFLOW (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
27 بهره برداری بهینه از شبکههای توزیع شهری در شرایط کمبود آب با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
28 بهینه سازی الگوی کشت زراعی با استفاده از برنامه ریزی خطی ( مطالعه موردی:حوزه زاینده رود) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
29 پهنه بندی خطر فرونشست تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت لور) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
30 تحلیل خصوصیات خشکسالی هواشناسی حوضه آبخیز قره چای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
31 تحلیل و بررسی روند تغییرات سالانه بارش، دما و سطح ایستابی دشت لور اندیمشک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
32 تحلیل وضعیت خشکسالی های هواشناسی و آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های SPI اصلاح شده و GRI در محدوده مطالعاتی آبخوان دشت شهرکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
33 تخصیص بهینه آب با رویکرد نظریه بازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
34 تخمین ضریب انتشار هیدرودینامیکی با رویکرد تکنیک های آماری و داده مبنا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
35 تغییرات EC و TDS و رابطه آنها در دو آبخوان مجاور در یک دوره زمانی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
36 تغییرات زمانی TDS و ECو رابطه این دو در دو آبخوان مجاور در یک دشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 تغییرات زمانی کدورت و بار معلق و رابطه ی این دو در دو آبخوان مجاور در دشت لردگان (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
38 حذف کروم از محلول آبی توسط ساقه برنج در جهت توسعه پایدار محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
39 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت الیگودرز- ازنا با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
40 ضرورت و اهمیت پدافند غیر عامل در رودهای مرزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
41 کاربردهای الگوریتم ژنتیک در مدیریت منابع آب و سیلاب (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 کم آبیاری و تحلیل اقتصادی گامی در جهت مدیریت بهینه مصرف آب درجو بهاره دردشت شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
43 مقایسه نفوذآب درآبیاری سنتی باآبیاری کات بک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 مقایسه و ارزیابی دو روش تبخیر تعرق پتانسیل در شرق حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
45 وضعیت آینده تالاب چغاخور با نگاهی به خشکسالی های آتی منطقه با استفاده از زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)