دکتر علی آهون منش

دکتر علی آهون منش استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علی آهون منش

Dr. Ali Ahoonmanesh

استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی کارایی دو حشره کش نئونیکوتینوئید جذبی از ریشه در کنترل ناقلین بیماری های ویروسی در مزارع سیب زمینی بذری (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
2 پراکنش و برخی خصوصیات بیولوژیکی و مولکولی جدایه های ویروس موزائیک کلم گل از مزارع کلم گل ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 75، شماره: 84
3 تعیین ویژگی های مولکولی سه جدایه ویروس زردی بافت مرده ی باقلا به دست آمده از نخود در ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 86، شماره: 1
4 تعیین ویژگی های مولکولی و پراکنش جغرافیایی ویروس کوتولگی سبزرد نخود در ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 87، شماره: 1
5 ردیابی مولکولی ویروئید اگزوکورتیس مرکبات و تعیین خصوصیات بیولوژیک نمونه های شبه اگزوکورتیس در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 2
6 ریزومانیا بیماری نوظهور چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بهبود مدل مفهومی CLAaaS برای تحلیل داده های عظیم در ابر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
2 پیشبینی میزان فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در محیط خاکستری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
3 ردیابی برخی بیمارگرهای مهم آلوده کننده سیب زمینی به کمک فناوری ریزآرایه آنتی بادی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 هوش تجاری در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر