دکتر اورنگ کاوسی

دکتر اورنگ کاوسی دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

دکتر اورنگ کاوسی

Dr. Aurang Kavousi

دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تماسی فرمولاسیون های تهیه شده بر مبنای عصاره و اسانس های گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
2 اثر دورکنندگی سه اسانس گیاهی روی کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
3 باقی مانده حشره کش ایمیداکلوپرید در توت فرنگی گلخانه ای در شرایط نگهداری در یخچال (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
4 پارامترهای رشد جمعیت کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis Acari: Carpoglyphidae روی مخمر نان در دو دمای مختلف (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
5 تاثیر دوره های نوری مختلف روی فراسنجه های جدول زندگی کنه میوه خشک Carpoglyphus lactis (L.) (Acari: Carpoglyphidae) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 27، شماره: 3
6 تاثیر غلظت های زیرکشنده کلرتالونیل بر تغییرات وزنی و منابع انرژی سوسک برگخوار سیب زمینی Say (Col.: Chrysomelidae) Leptinotarsa decemlineata (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 29، شماره: 1
7 ویژگی های زیستی و پارامترهای جدول زندگی شب پره جوانه خوارزیتون Palpita unionalis روی سه رقم رایج زیتون در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات جمعیتی خاک دیاتومه روی شب پره آردEphestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae ) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثرات کشندگی اسانس های آویشن، باریجه و پونه روی کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
3 اثرات کشندگی کنه کش های فن ‏پایروکسی‏ میت و پروپارژیت و سمیت توام آن ها روی کنه تارتن دو لکه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 بررسی اثر تدخینی پودر سه گونه از گیاهان دارویی روی بازدارندگی تخمریزی شبپره آردEphestia kuehniella Zeller. ( Lep.: Pyralidae) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
5 بررسی تاثیر سه دمای مختلف بر زمان نشو و نما، درصد مرگ و میر و نسبت جنسی ثانویه کنه Carpoglyphus lactis روی مخمر نان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
6 مقایسه سمیت اسانس گیاه نعناع فلفلی برای کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae و کنه های شکارگر آن Phytoseiulus persimilis و Amblyseius swirskii (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 مقایسه شاخص های تنوع زیستی دشمنان طبیعی آفات مرکبات درباغ سالم طی فصول مختلف سال در استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 ویژگی های زیستی پروانه جوانه خوار زیتون Palpita unionalis (Lep., Pyralidae) روی سه رقم زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی