دکتر مسعود عالمی نیسی

دکتر مسعود عالمی نیسی رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور

دکتر مسعود عالمی نیسی

Dr. Masood AlamiNeisi

رئیس موسسه تحقیقات جمعیت کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی تاثیر تعداد فرزندان بر فقر اعضای نهاد خانواده در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
2 تحلیل مطالعات تجربی پیرامون تاثیر جمعیت یک نسل بر نرخ بی کاری آن ها در میان کشورهای مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
3 فرایند بازسازی مسکن پس از سانحه: مطالعه کیفی چالش ها و عوامل تاثیر گذار در شهر سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 45
4 مسائل اجتماعی و بازتوانی پس از زلزله (مطالعه ای کیفی در شهر سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 26
5 مطالعه تطبیقی‌- تاریخی تأثیر افزایش جمعیت بر وضعیت اقتصادی کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 7، شماره: 3