علی رحیمی

 علی رحیمی دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور

علی رحیمی

Ali Rahimi

دانشجوی دکتری و کارشناس پژوهشی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج بر سن ازدواج و تمایل به ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه های تهران (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی تحولات امید زندگی مجردی در ایران با استفاده از جداول خالص زناشویی: دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 9، شماره: 18
3 بررسی روابط میان زوجین در گذر تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 6، شماره: 22
4 ترجیح جنسی و نقش نگرشهای جنسیتی در شکل گیری آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 11، شماره: 21
5 شبیه سازی ریزداده های جمعیت نیروی کار در ایران با استفاده از روش همگذاشتی (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 15، شماره: 29