دکتر مصطفی کاظمی

دکتر مصطفی کاظمی استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مصطفی کاظمی

Dr. Mostafa Kazemi

استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احصاء مولفه‌های کارآفرینی شرکتی و بررسی رابطه آن با عملکرد مالی شرکت‌های منتخب (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 27، شماره: 19
2 ارائه مدل بیشینه تسخیر با محاسبه حدود پارامتر تعداد تسهیلات و درنظرگرفتن تابع هدف هزینه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 2
3 ارائه مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی مراکز توزیع امداد در شرایط فازی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 2
4 ارایه چارچوبی برای ارزیابی و تکامل مدیریت کیفیت جامع با رویکرد پویایی شناسی سیستم های فازی (مورد مطالعه: شرکت تولیدی اخشان شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 11، شماره: 2
5 الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 49
6 Developing a ۳-Dimensional Model of Importance-Performance-Cost Analysis for Prioritizing the Quality Attributes of Mobile Phone Operator Services (دریافت مقاله) مجله تفکر سیستمی در عمل دوره: 2، شماره: 2
7 Investigation of procrastination prevalence and its causes among university managers and employees (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 2، شماره: 4
8 بخش بندی بازار محصول لپ تاپ بر مبنای سبک زندگی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
9 بررسی انتظارات شغلی دانشجویان جویای کار دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی دوره: 5، شماره: 2
10 بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی عوامل موثر بر کارایی شرکت های برق منطقه ای ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 6، شماره: 12
12 بررسی نقش واسط گرایش به بازار ورفتارکارآفرینانه بررابطه بین استراتژی های بازرگانی وعملکرد سازمانی ( مورد مطالعه: شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ شهرک های صنعتی شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
13 پیش بینی کارایی به کمک تاثیرپذیری غیرخطی از تاخیرهای زمانی در تحلیل پوششی داده ها با شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 1
14 پیش بینی موفقیت توسعه محصول جدید با استفاده از ترکیب تحلیل عاملی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 2
15 تاثیر عدم اطمینان محیطی بر نوآوری سازمانی: تبیین نقش ساختار سازمانی به عنوان متغیر مداخله گر (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 4
16 تاثیر میزان ابهام گریزی دانشجویان بر سطح اعتماد آنان در خرید اینترنتی کتاب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 21، شماره: 4
17 تبیین الگوی رفتاری بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 1
18 تحلیل تاثیر ادراک مشتریان از آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری (مورد مطالعه: محصولات مواد غذایی رضوی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 1، شماره: 2
19 تحلیل روند تغییر در سطح عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در کارراهه شغلی با استفاده از پژوهش طولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 22
20 توسعه مدل برنامه ریزی پروژه با درنظرگرفتن توام روش های اجرایی و فعالیت جبرانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
21 توسعه نمودار آماری فرآیند فازی نسبت نقص ها برای کنترل مشخصه وصفی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
22 شبیه سازی سیستم واحد اورژانس و رتبه بندی سناریوهای بهبودی آن به کمک روش AHP-PROMETHEE (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
23 طراحی الگویی جهت طبقه بندی اهداف و تعیین سناریوهای درگیری در مدیریت نبرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 15، شماره: 60
24 طراحی مدل انتظارات مشتریان ایرانی در راستای رشد و توسعه پلتفرم با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان(مطالعه موردی: اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 38
25 طراحی مدل انتظارات مشتریان در راستای رشد و توسعه پلتفرم (مطالعه موردی: اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 3
26 طراحی مدلی از عوامل موثر بر عملکرد مرشدیت و آزمون آن در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره وری دوره: 1، شماره: 1
27 طراحی یک شبکه زنجیره تامین بنزین پایدار و تاب آور تحت شرایط عدم قطعیت اختلال (مطالعه موردی: شبکه زنجیره تامین بنزین استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 1
28 کاربرد اینترنت اشیا در زنجیره تامین سبز و بررسی عوامل موثر برای انتخاب تامین کننده سبز (مطالعه موردی: کارخانه لاستیک سازی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 24، شماره: 75
29 کاربست تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل کارایی نسبی شهرستانهای استان خراسان رضوی در کشت گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
30 مدل ساختاری ارتباط سرمایه اجتماعی با فرهنگ سازمانی بر اساس دیدگاه پرستاران (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new interval type ۲ best worst method and its application to healthcare waste treatment selection problem (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ ها
2 ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی نیروگاه‌های بخار صنعت برق کشور (ایران) با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
3 Developing a theoretical framework for knowledge management strategies and selecting appropriate strategy using ANP- DEMATEL (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
4 Modeling pricing and inventory control for perishable agricultural items under return to manufacture (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
5 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر جذابیت مترو در حمل و نقل عمومی از سفرهای درون شهری و افزایش سهم آن با استفاده از پویایی شناسی سیستم ها (مورد مطالعه: سازمان حمل و نقل ریلی درون شهری مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
6 مدلسازی سفارش دهی محصولات کشاورزی فاسدشدنی با در نظر گرفتن تورم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
7 مدلسازی علی و حلقوی پویایی های سیستم جهت افزایش سهم اتوبوسرانی در حمل ونقل عمومی از سفرهای شهری در کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
8 موازنه مثلث پروژه با درنظرگرفتن انواع هزینه‎ها و کاربرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ایران