دکتر حسین رنجبر اقدم

دکتر حسین رنجبر اقدم استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر حسین رنجبر اقدم

Dr. Hossein Ranjbar Aghdam

استاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Are pheromone traps applicable to forecast an insect pest phenology? A case study on codling moth (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 1
2 آثار تغییر جنسیت بر قوانین کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 3، شماره: 25
3 استفاده از مدل های غیرخطی در تعیین آستانه های دمایی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) در منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 90، شماره: 2
4 انطباق سنجی استخراج رمزارزها با جعاله (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 111
5 Temperature-dependent life table parameters of Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 5
6 بررسی اپیدمیولوزی بیماری هاری درشهرستان تربت حیدریه سال 1382 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
7 بررسی اثر دما روی واکنش تابعی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri روی شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی امکان پرورش انبوه Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) با تغذیه از جیره غذایی نیمه مصنوعی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 1
9 بررسی امکان کنترل شب پره شمشاد، Cydalima prespectalis (Lepidoptera: Crambidae) با به کارگیری حشره کش های میکروبی، آلی و کم خطر (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 1
10 بررسی تأثیر ارقام مختلف برنج بر فراسنجه های جدول زندگی و رشد جمعیت زنبور Trichogramma brassicae پارازیتوئید تخم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 1
11 بررسی تغییرات جمعیت مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae) در منطقه طارم سفلی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 42، شماره: 4
12 بررسی رشد و نمو وابسته به دما و برآورد شاخص های مهم دمایی رشد و نمو مراحل نابالغ بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea با استفاده از مدل های خطی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی کارایی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri در کنترل بیولوژیک شپشک آرد آلو Planococcus citri روی گیاه حسن یوسف در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 2
14 پرورش Sesamia cretica و Sesamia nonagrioides botanephaga در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
15 تاثیر دما بر پراسنجه های جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک شکارگر Stethorus gilvifrons (Coleoptera: Coccinellidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 40، شماره: 1
16 تاثیر دما بر فراسنجه های جدول زندگی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri (Risso (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 2
17 تأثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 5، شماره: 1
18 تتخمین آستانه ی پایین دما و نیاز گرمایی رشدونمو کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica (Lep., Noctuidae) با استفاده از مدل های خطی "روز-درجه" و "ایکموتو و تاکایی" (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 2
19 تخمین آستانه پایین دما و نیاز گرمایی رشد و نمو کرم ساقه خوار ذرتSesamia cretica (Lep., Noctuidae) با استفاده از مدلهای خطی "روز- درجه" و "ایکموتو و تاکایی" (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 3، شماره: 2
20 تخمین آستانه پایین دمای رشدونمو و نیاز گرمایی کفشدوزک، Cryptolaemus montrouzieri )Mulsant (Coleoptera; Coccinelidae با بکارگیری مدل های خطی روز-درجه و ایکموتو و تاکای (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 39، شماره: 3
21 تخمین آستانه پایین دمای رشدونمو و نیاز گرمایی مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip:Tephritidae) با بکارگیری مدلهای خطی روز-درجه و ایکموتو (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 41، شماره: 4
22 تخمین آستانهی پایین دمای رشدونمو و نیاز گرمایی جمعیتهای کرم سیب مستقر در استانهای تهران، آذربایجان غربی و اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 51، شماره: 2
23 توصیه های فنی تولید برنج به روش مدیریت تلفیقی محصول در شمال ایران (دریافت مقاله) مجله شالیزار دوره: 4، شماره: 2
24 تهیه مدل پیش آگاهی کرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana بر مبنای فنولوژی تابع دما (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 90، شماره: 1
25 جمع آوری، شناسایی و انتخاب سوش بومی زنبورهای انگل واره Trichogramma به منظور کنترل بیولوژیک کرم سیب Cydia pomonella در منطقه دماوند (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
26 قرار نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 10
27 کنترل بیولوژیک کرم سیب با استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma embryophagum بر مبنای مدل پیش آگاهی ساعت درجه (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 2
28 مطالعه مدل ریاضی رشد و نمو وابسته به دمای کفشدوزکCryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinelidae) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 7، شماره: 1
29 مقایسه پراسنجه های جمعیت نگاری (Lepidoptera: Noctuidae) Sesamia cretica روی جیره غذایی نیمه مصنوعی و ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 9، شماره: 2
30 یک مبدل دو ورودی بسیار افزاینده جدید با کلید زنی نرم تحت جریان صفر در زمان روشن شدن سوئیچ ها (دریافت مقاله) مجله فناوری های نوین مهندسی برق در سیستم انرژی سبز دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مبدل DC-DC بسیار افزاینده اکتیو کلمپ جدید با کلید زنی نرم و راندمان بالا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
2 ارائه یک مبدل فلای بک DC-DC جدید با کلید زنی نرم همراه با حداقل المان کمکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی، تکنولوژی و کسب و کارهای فناورانه
3 ارزیابی کارائی تکنیک های مختلف سمپاشی در کنترل شب پره شمشاد (Cydalima perspectalis) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
4 بحران ویروس کرونا دلتا و وضعیت کشورهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی
5 برآورد آستانه ی پایین دمایی و نیاز گرمایی مراحل رشدونمو پروانه Galleria mellonella (L.) با استفاده از مدل خطی روز-درجه (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
6 بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی در تعزیرات منصوص شرعی با نگاهی بر قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق ایران (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروند
7 بررسی اعتبار آرای کیفری محاکم خارجی در تعزیرات منصوص شرعی با نگاهی بر قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق ایران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی حقوق شهروندی
8 بررسی تطبیقی نهاد آزادی مشروط در قوانین پیشین و قانون مجازات اسلامی 92 (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی
9 بررسی خطرات محیط کار بیمارستان برای گروه های شغلی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی
10 بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش ( مطالعه موردی : سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
11 بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش ( مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی استان کردستان ) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی شرایط مصونیت جنایتکاران بین المللی در برابر محاکم ملی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
13 بررسی عوامل موثر در استفاده از تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
14 بررسی مبانی و اصول مصونیت کیفری در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
15 تاثیر پرستاری از دور بر پیامد های بیماری در مبتلایان به دیابت : مرور نظامند در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان
16 تاثیر پرستاری از دور بر تبعیت از رژیم غذایی بیماران مزمن (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان
17 تاثیر پرستاری از راه دور بر پیامد های بیماری در مبتلایان به دیابت : مرور نظامند در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
18 چالش ها و فرصت های فناوری اینترنت اشیا در صنعت مراقبت بهداشتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
19 دانش و نگرش پرستاران و ماماهای بالینی در زمینه پرستاری و سلامت از راه دور (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری اطلاعات و ارتقاء سلامت
20 دانش و نگرش پرستاران و ماماهای بالینی در زمینه پرستاری و سلامت از راه دور (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
21 دستگاه های نظارتی و سلامت اداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
22 راهبردهای مدیریتی جهت کنترل بحران ویروس کرونا دلتا در بیمارستان قائم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی
23 زمان اجرای وظایف در شبکه های گرید عمومی با استفاده از یک الگوریتم تکاملی ترکیبی مبتنی بر الکوریتم ژنتیک و بهینه سازی انبوه ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
24 سنجش مدیریت و برنامه ریزی توسعه خدمات یکپارچه شهری- روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
25 شناسایی و طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت در پذیرش مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
26 شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
27 طراحی مدل حسابرسی فناوری اطلاعات موردمطالعه در بانک پاسارگاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
28 عنصر مادی ترک فعل در قتل عمدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
29 قابلیت استناد به مصونیت اشخاص در جنایات بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
30 قرار نظارت قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
31 کاربرد اینترنت اشیا در جراحی مغز و اعصاب؛ مزایا و معایب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
32 کاهش دفعات سمپاشی در باغات سیب با تعیین زمان دقیق سمپاشی برای کنترل کرم سیب Cydia pomonella (L.) با استفاده از مدل پیش آگاهی ساعت-درجه (دریافت مقاله) سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو
33 مروری بر برنامه های کاربردی و فناوریهای کمکی مبتنی بر اینترنت اشیا در صنعت مراقبتهای بهداشتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
34 مزایا و چالش های رایانش ابری در بحران همه گیری کووید۱۹ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
35 مسئولیت کیفری نیابتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
36 نقش اینترنت اشیا در مبارزه با بیماری همه گیر COVID۱۹ ؛ فن آوری ها، مزایا و معایب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی بهداشت،درمان و ارتقای سلامت
37 نقش telehealth در مدیریت و کنترل بحران ویروس همه گیر کرونا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی
38 نقش تراکم ساختمانی در مدیریت های توسعه شهری شهرداریها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
39 نقش مدیریت دانش در زنجیره تامین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
40 نقش واقعیت مجازی در آموزش پرستاران (دریافت مقاله) پنجمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
41 نگرش دانشجویان پرستاری و مامایی در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر مراقبت از بیمار (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
42 یک مبدل DC-DC بسیار کاهنده جدید توسط سلف های کوپل شده با راندمان بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق ،الکترونیک و شبکه های هوشمند