محمدرضا فروحی تملی

 محمدرضا فروحی تملی دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی ج.ا.ا

محمدرضا فروحی تملی

دبیرکل فدراسیون ورزش‌های همگانی ج.ا.ا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.