دکتر نادر نعمت الهی

دکتر نادر نعمت الهی

دکتر نادر نعمت الهی

Dr. Nader Nematolahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون معکوس پذیری زنجیر مارکف بر اساس آزمون نیکویی برازش (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 14، شماره: 1
2 برآورد پس از گزینش در مدل های نرخ شکست متناسب و نرخ شکست وارون متناسب (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 10، شماره: 2
3 برآوردهای میانگین جامعه با به کارگیری نمونه گیری پساطبقه ای قضاوتی در نمونه گیری طبقه بندی شده (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 14، شماره: 2
4 یک روش عددی برای حل مسئله قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل نرخ بهره تصادفی CIR (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآوردگر مینیماکس مجاز پارامتر مقیاس خانواده کای - دو تبدیل یافته در فضای پارامتری کراندار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آمار ایران
2 برآوردیابی دنباله‌ای تابعی از پارامتر مقیاس توزیع وایبل و کاربرد آن در قابلیت اعتماد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس آمار ایران